Docent Wateropleidingen promoveert aan de TU Delft!

6 maart 2023

Op 28 februari heeft Didrik Meijer in de Senaatszaal van de Aula van de Technische Universiteit Delft zijn doctorstitel behaald voor zijn proefschrift getiteld ‘Graph-based identification of critical elements in urban water infrastructure’. Een Nederlandse vertaling van zijn proefschrift verkrijgbaar bij Stichting RIONED onder de titel‘Graaf-gebaseerde identificatie van kritieke elementen in de stedelijke waterinfrastructuur.’

Wateropleidingen feliciteert Didrik met het behalen van deze prestatie.

147

Didrik is al meer dan 12 jaar docent voor de Basisopleiding Riolering. Tijdens zijn promotie liet Didrik zich onder meer bijstaan door zijn mede-docent Marco van Bijnen, die de rol van paranimf op zich nam. De promovendus wist alle vragen die door de Promotiecommissie hem voorgelegd werden op de juiste manier te beantwoorden. Na anderhalf uur vroeg de pedel om de bijeenkomst te verdagen en werd Didrik uiteindelijk gefeliciteerd met zijn bul door professor François Clemens, een oud-docent van Wateropleidingen. De docenten van de Basisopleiding Riolering vormen een hooggeschoold gezelschap!

Afbeelding145  Afbeelding146

Zoals gebruikelijk in Nederland zijn in het proefschrift een aantal stellingen opgenomen. In het proefschrift zijn enkele stellingen opgenomen. Hieronder staan twee algemene stellingen van Didrik die we hier graag willen noteren:

  1. Je krijgt een beter resultaat als je werk laat uitvoeren door iemand die er gemiddeld goed in is en er plezier in heeft, dan door iemand die er zeer goed in is, maar er geen plezier in heeft.
  2. Als je een beslissing gebaseerd op complexe modellen niet goed kunt uitleggen, begrijp je niet meer waar je mee bezig bent.