Nieuwe opleiding Klimaat, Beheer en Onderhoud voor Waterschap Scheldestromen

7 maart 2023

Een groep van 16 medewerkers beheer en onderhoud, opzichters, beleidsadviseurs en muskusrattenbestrijder volgde de nieuwe opleiding Klimaat, beheer en onderhoud. Centraal in de opleiding stond de klimaatverandering en de gevolgen voor beheer en onderhoud van het watersysteem van de provincie Zeeland. Een opleiding geheel op maat en met bijzonder resultaat!

Afbeelding3

Het waterschap Scheldestromen besteedt de komende jaren uitgebreid aandacht aan de thema’s klimaatadaptatie en de Zeeuwse leefomgeving. Om dit vorm te geven is naast kennis op peil brengen, integraal werken en samenwerken met interne en externe stakeholders essentieel.

Tijdens deze opleiding kwamen de thema’s rondom beheer en onderhoud zoals het watersysteem, onderhoudsvormen, uitbesteden van onderhoud en het beheren van assets aan de orde. Door een mix van praktijkvoorbeelden, de ervaring van de docenten en de cursisten en een excursie kwam ook de praktijk ruimschoots aan bod. De toepassing van integraal denken en samenwerken kwam aan de orde bij de diverse casussen en de eindtoets.

Afbeelding1  Afbeelding2

De cursisten zijn in groepsverband aan de slag gegaan met een actueel vraagstuk uit hun werkpraktijk waarbij klimaatontwikkelingen invloed hebben op het beheer en onderhoud in hun beheersgebied. Op 21 februari 2023 presenteerden de vier groepen hun advies over het vraagstuk aan de examencommissie en hun eigen collega’s. Een mooie afsluiting van de opleiding met integrale oplossingen, goede discussies en vragen vanuit de medecursisten en de docenten. Het resultaat mag er zijn, iedereen is geslaagd voor de opleiding.

De nieuwe opleiding is hoog beoordeeld met zowel een 8,1 voor de opleiding als een 8,1 gemiddeld voor de docenten op een schaal van 1 tot 10. Docent Marc Methorst van Waterschap Drents Overijsselse Delta legt uit wat volgens hem de kracht van deze opleiding is:

“De opleiding is zeer geslaagd omdat we het praktisch hebben gehouden. Ik zag mezelf niet zozeer als docent maar als ‘facilitator’ om diverse onderwerpen te bespreken die een verband hadden met klimaat, beheer en onderhoud, mede omdat er al veel kennis en ervaring aanwezig was in de groep. Vooral de uitwisseling van kennis  tussen de collega’s, die verschillende functies vervullen binnen het waterschap, was van grote meerwaarde. Alle cursisten waren actieve en betrokken waterschappers, wat de interactie extra dynamiek gaf.”

Nieuwe uitvoering start na de zomer!

Een nieuwe uitvoering van de opleiding Klimaat, Beheer en Onderhoud wordt momenteel gepland met start na de zomervakantie. Heb je interesse kijk dan op onze website en neem alvast een optie.