Opleidingen fris van start


De Hogere opleiding drinkwater en de opleiding Integraal waterbeheer zijn beiden geheel vernieuwd. Ze hebben een nieuwe uitstraling gekregen, de inhoud is herzien, de toetsen zijn aangepast en er is een gebruiksvriendelijke digitale leeromgeving gecreëerd om ervoor te zorgen dat de deelnemers dit studiejaar goed van start gaan. We vragen de programmamanagers naar de belangrijkste veranderingen.

integraal-waterbeheer

Annemiek Hendriks: “De grootste verandering is de nadruk die we leggen op de integrale benadering van het watersysteem. Werden waterkwantiteit en waterkwaliteit voorheen als aparte modules gegeven, wordt nu het systeem als geheel benaderd. Binnen de huidige complexiteit van watervraagstukken is de watersysteembenadering het uitgangspunt. Ook is er meer aandacht voor het interpreteren van modellen en data en ligt er minder focus op het toetsen van de feitelijke kennis.”

“Niet alleen de inhoud is vernieuwd, ook de werkvormen en de Digitale Wateropleidingen (DWO) zijn aangepast. Er is een e-learning over de Kaderrichtlijn Water gemaakt  en er is een  ‘serious game’ ontwikkeld om de opgedane kennis toe te passen. Vooral dank aan de onderwijskundige collega’s Nicole Mol en Bonny Everaars, die de docenten begeleiden bij deze nieuwe aanpak.”

Wateropleidingen_2023_Annemiek Hendriks_960x600Wateropleidingen_2023_Jorn Pilon_960x600

De Hogere opleiding drinkwater is geheel geactualiseerd. Ook hier staat  integraliteit centraal en wordt aandacht besteed aan de uitdagingen waarmee de drinkwatersector te maken heeft.

Jörn Pilon: “Klimaatverandering, beschikbaarheid van betrouwbare bronnen, de energietransitie en drukte in de ondergrond, vragen om een andere vakinhoudelijke aanpak binnen de opleiding. We hebben de breedte van het werkveld goed verankerd in de opleiding en richten ons daarnaast op toekomstgerichte vraagstukken. Met deze opleiding krijgt iedereen een goede basis voor werkzaamheden binnen deze dynamische sector.”

Naast de actualiteit is ook de wijze van examineren vernieuwd. Jörn Pilon: “We hebben de zogenaamde meesterproef geïntroduceerd als integrale toets. De deelnemers verrichten onderzoek en brengen advies uit over een project dat binnen de eigen organisatie wordt uitgevoerd. Op deze manier passen de deelnemers hun kennis toe in de eigen beroepspraktijk.”