Structurele kennisborging bij SWECO


Om de kennisborging te handhaven en om de gewenste groei te bewerkstelligen, is het team Engineering Drinkwater van architecten- en ingenieursadviesbureau SWECO een samenwerking aangegaan met Wateropleidingen. Een maatwerkoplossing draagt eraan bij dat ook nieuwe medewerkers kunnen gaan werken aan de ontwikkelingen van de vitale drinkwatervoorzieningen van de toekomst.

sweco-wateropleidingen

"De samenwerking met Wateropleidingen kwam als geroepen. Vorig jaar ontstond een gat in het team door het vertrek van kennisdragers in ons team. Ondanks dat we inmiddels weer gegroeid zijn naar bijna 20 engineers en projectmanagers werkend in het team Drinkwater, bestond nog altijd de wens om verder te verbreden in kennis", vertelt Edwin van der Veer, teamleider Engineering Drinkwater van de afdeling Watertechnologie bij SWECO. Om de kennisborging te handhaven, in lijn met de groei van SWECO, was het dus nodig om het opleidingstraject te starten voor junior engineers en zij-instromers bij SWECO.

Bekende connectie met Wateropleidingen

De keuze van SWECO voor Wateropleidingen was niet onlogisch, omdat technoloog en opleider Peter Wessels al betrokken was bij de projecten van Sweco. Wessels is eigenaar van WE Consult en Top Technoloog Drinkwater en sinds 1999 docent in verschillende opleidingen en cursussen bij Wateropleidingen. Bovendien is Wateropleidingen een gerenommeerde partij met ervaringsdeskundigen in de (drink)watersector.

Samenwerking

Edwin is tevreden over de samenwerking met Wateropleidingen. "Al vanaf het begin was Wateropleidingen enthousiast om met ons project aan de slag te gaan. Vooraf hebben we 3 gesprekken gehad om het opleidingsprogramma af te stemmen. Dit is in goed overleg met een vast aanspreekpunt tot stand gekomen. We wilden een oplossing op maat, omdat een standaardcursus pakket niet geschikt is voor onze junior engineers en zij-instromers. De basiskennis hebben zij vaak al wel, maar het ontbeert ze nog aan specifieke kennis van de drinkwatersector."

Hanna Langerak, coördinator in company en maatwerk, was bij de vraag al enthousiast. "Het is nu juist een vraag waar wij onze andere expertise kunnen laten zien: het ontwikkelen van een maatwerkprogramma gericht op de toepasbaarheid van kennis in hun werk. We zijn trots op het resultaat en we willen hiermee laten zien dat er veel meer mogelijk is om kennis op peil te brengen in een organisatie."

"Wateropleidingen heeft een belangrijke, strategische taak ingevuld voor de groei van Sweco Watertechnologie en daarmee een sleutelrol gehad in onze missie om de vitale drinkwatervoorzieningen van de toekomst te ontwikkelen"

Oplossing op maat

"Omdat we specifiek op zoek waren naar een pakket van opleidingen, was Wateropleidingen uitermate geschikt. Zij ontwikkelde voor ons een maatwerk cursus Drinkwater op hbo+-niveau. De modules Hogere opleiding drinkwater en Actuele Zuiveringstechnieken sloten aan bij onze wens. Hierin komt aan bod hoe een modern waterbedrijf functioneert en welke kansen en bedreigingen er in de markt zijn. Bij de module Actuele Zuiveringstechnieken gaat het tevens om de nieuwste zuiveringstechnieken en innovaties, waar de kerntaak van bij onze engineers en consultants ligt", aldus Edwin. De meerwaarde voor SWECO is hierbij de combinatie van de marktontwikkelingen en innovaties in de drinkwaterzuivering.

Bedrijfsbezoek nieuwe zuiveringsstation Nieuw-Lekkerland

Onderdeel van het opleidingsprogramma was ook een bezoek aan het nieuwe zuiveringsstation ‘De Put’ Nieuw-Lekkerland van Waterschap Rivierenland, dat op 22 juni 2023 door Oasen geopend is en gebruik maakt van volstroom omgekeerde osmose om het opgepompte grondwater uit de Lek te zuiveren. Het is de eerste installatie die dit principe volledig toepast(zie hier). Bijzonder is dat SWECO het ontwerp van deze zuivering op zich heeft genomen. Het is een prachtig voorbeeld van nieuwe technieken in de drinkwatermarkt, hoe SWECO werkt en wat we hiermee verwachten van onze engineers. Aan de nieuwe engineers laten we zo zien hoe een innovatief project er in de praktijk uitziet. Dit is meteen een mooi bruggetje naar wat zij zelf later gaan doen aan de drinkwatermarkt, zoals de begeleiding van het ontwerpproces van programma van eisen en bestek tot aan de afronding van een project.

Zichtbare gevolgen

Edwin bevestigt dat de engineers ook daadwerkelijk de benodigde kennis hebben opgedaan. Daarmee is het project succesvol verlopen en zijn de doelstellingen behaald. "De deelnemers zijn nu een veel betere gesprekspartner bij de diverse projecten. Ze weten beter waar het over gaat, er is een goede basis gelegd over hoe de drinkwaterwereld werkt. Ze stellen de juiste verdiepende vragen en kunnen beter aan de slag met de vraagstukken die er liggen."

Andere oplossingen

Edwin heeft meer manieren om de kennisontwikkeling in gang te zetten binnen het team Engineering Drinkwater. "Medewerkers moeten mee blijven bewegen met de markt, en daarom is het belangrijk veel trainingen en opleidingen aan te bieden. SWECO heeft voor 70% learning on the job, waarbij personeel via een buddysysteem projecten doet. Een nieuwe engineer loopt dan mee met een senior in het veld om praktijkervaring op te doen. Coaching maakt 20% van het opleidingsaanbod uit en de overige 10% zijn interne of externe opleidingen, zoals de samenwerking met Wateropleidingen. Voor de continuïteit van de kennisborging in ons team, zouden we in de toekomst zeker opnieuw contact zoeken met Wateropleidingen", besluit Van der Veer.