Rand Water op bezoek bij Wateropleidingen voor kennisuitwisseling


Van 29 april tot 2 mei ontving Wateropleidingen medewerkers van Rand Water Academy voor een studiebezoek. Rand Water, het grootste waterbedrijf in Afrika, voorziet meer dan 11 miljoen mensen van drinkwater, onder andere in de provincie Gauteng, Zuid-Afrika. Het programma was gevuld met diverse activiteiten, waaronder het bespreken van cursusontwikkeling, multimedia-ontwerp, kwaliteitsborging en digitale leeromgevingen.

Afbeelding1

Ook stonden er veldbezoeken en inhoudelijke presentaties van experts op het programma. Deze presentaties en excursies gaven de deelnemers een goed beeld van de werkzaamheden van de Nederlandse waterschappen, drinkwaterbedrijven en andere stakeholders uit de watersector.

Internationaal Partnerschap

Dit studiebezoek vloeit voort uit een Memorandum of Understanding (MOU) tussen beide organisaties. Onze samenwerking is gericht op capaciteitsontwikkeling en het gezamenlijk organiseren van trainingsactiviteiten in Zuid- en Zuidelijk Afrika.

Afbeelding2

Interactief leren voor praktische inzichten

Het trainingsprogramma werd zorgvuldig op maat gemaakt om te voldoen aan de specifieke opleidingsbehoeften van de deelnemers. Dankzij de diverse gastdocenten, experts en de inspirerende veldbezoeken kwamen deelnemers rechtstreeks in contact met tal van vertegenwoordigers uit de Nederlandse watersector. Ze werden op de hoogte gebracht van de nieuwste ontwikkelingen in de sector en deden waardevolle praktijkervaring op.

De combinatie van trainingen bij Wateropleidingen op locatie en de veldbezoeken stelde de deelnemers in staat om theoretische kennis om te zetten in praktische inzichten. De interactieve benadering stimuleerde de betrokkenheid van deelnemers en bood direct toepasbare kennis.

Na afronding van het programma ontvingen de deelnemers een certificaat van deelname.

Afbeelding3