Cursus overzicht
Locatie Start Eind Prijs
EINDHOVEN 07-09-2021 17-05-2022 3.395,00 Direct inschrijven

Doel

De gemeente kent op gebied van water drie zorgplichten: afvalwater, hemelwater en grondwater. Het achterliggende doel is bescherming van de volksgezondheid en voorkomen van wateroverlast. De Basisopleiding Riolering richt zich op deze brede watertaak van de gemeente in drie modules: Context en zorgplichten, Ontwerpen en Beheren.

In deze opleiding leer je hoe de gemeente aan haar zorgplichten voldoet met het Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP). Je kent de structuur en invulling van dit plan en de financiële onderbouwing. Ook weet je hoe met riolering de gevolgen van klimaatverandering beheerst kunnen worden. Na afloop van de opleiding kun je een eenvoudig rioolontwerp maken. Je hebt kennis van rioleringsbeheer op strategisch niveau, weet hoe je de toestand van de riolering onderzoekt en beoordeelt en kan een plan opstellen voor het beheer.

Inhoud

De opleiding bestaat uit drie modules:

  1. Context en zorgplichten (7 avonden):
    Riolering in Nederland, wetgeving en beleid, type rioolsystemen en voor- en nadelen, relatie met stedelijk watersysteem, gemeentelijk rioleringsplan.
  2. Ontwerpen (10 avonden):
    Belasting op systeem, grondslagen en normen, hydraulisch en fysiek ontwerp, verbeteringsmaatregelen, afkoppelen, regenwatervoorzieningen, persleidingen, rekenmodellen.
  3. Beheren (8 avonden):
    Gegevensbeheer, onderzoek, meten, inspecteren, beoordelen, opstellen plannen, borging van maatregelen, exploitatie systeem.

In de opleiding wordt gebruik gemaakt van de Kennisbank Stedelijk Waterbeheer van Stichting RIONED.

Vorm

De Basisopleiding Riolering is een theoretische opleiding, waarin fysieke en digitale lessen gecombineerd worden. In module 2 volg je een practicum bij de Technische Universiteit Delft, onder begeleiding van de docenten. Dit practicum koppelt de theorie aan de praktijk en is daarmee een waardevol onderdeel binnen de opleiding.

In alle modules maken de docenten gebruik van casussen en eigen praktijkvoorbeelden om de theorie te verduidelijken. Daarnaast stimuleren zij deelnemers om eigen praktijksituaties in te brengen. In module 2 maak je met een aantal medecursisten een eenvoudig rioolontwerp.

Bijzonderheden

Beschik je niet over het vereiste niveau of voldoende civieltechnische vaardigheden, dan raden we je aan de Hydraulicatraining Riolering te volgen.

Incompany

Je kunt deze opleiding binnen je bedrijf organiseren. De inhoud stemmen we af op de wensen van jouw organisatie en medewerkers. Dit bevordert in grote mate het rendement van een opleiding. Wil je deze opleiding incompany organiseren? Vraag dit dan aan via dit formulier.


Doelgroep

Projectleiders, adviseurs, ontwerpers en beleidsmedewerkers riolering/stedelijk water

Instapniveau

hbo

Na inschrijving voor deze opleiding volgt een schriftelijke intake. Doel van de intake is beoordelen of jouw vooropleiding en/of werkervaring aansluit bij deze opleiding. Ook krijg je een passend studieadvies, zodat je goed voorbereid aan de opleiding begint. Docenten laten hun lessen zo goed mogelijk aansluiten op basis van informatie uit de intakes.

Beschik je niet over het vereiste niveau of voldoende civieltechnische vaardigheden, dan raden we je aan de Hydraulicatraining Riolering te volgen.

Variant

Avond opleiding

Zelfstudie

4 uur per bijeenkomst

Duur

25 avonden

Maximaal aantal deelnemers

20

Coordinator

Modules

Module 1 Context en zorgplicht

Module 2 Ontwerpen

Module 3 Beheren


Cursus overzicht
Locatie Start Eind Prijs
EINDHOVEN 07-09-2021 17-05-2022 3.395,00 Direct inschrijven

Voorlopig inschrijven

Wil je alvast een plaats voor deze opleiding reserveren? Schrijf je dan hier voorlopig in.

“Zeer compleet, alle belangrijke onderwerpen uit m’n werk zijn grondig behandeld. Deskundige en enthousiaste docenten, de case was leuk om te doen en het practicum hielp me om de theorie zichtbaar te maken.”