Even voorstellen...


Sinds 1 september hebben we een nieuwe afstudeerder bij Wateropleidingen en in deze nieuwsbrief stelt hij zich aan je voor.

Mijn naam is Mark van Dodeweerd en ik studeer Opleidingskunde aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Ik ben blij dat ik bij Wateropleidingen de kans krijg om mijzelf verder te ontwikkelen als Opleidingskundige. Mijn afstudeeronderzoek zal zich richten op jullie als docenten.

De Opdracht

Opleidingskunde gaat over het opleiden en ontwikkelen van de beroepsbevolking. Zowel het geven en ontwerpen van trainingen, als het leerbeleid ontwikkelen voor een organisatie zijn onderwerpen die tijdens de opleiding voorbij komen. Tijdens mijn afstuderen wil ik een bijdrage te leveren aan de ondersteuning vanuit Wateropleidingen voor jullie als docenten. Met mijn onderzoek wil ik de ondersteuning vanuit Wateropleidingen beter aan laten sluiten bij de behoefte die jullie hebben als docent, ten aanzien van lesgeven en leren. Zodat jullie met nog meer plezier en kennis over leren en doceren les kunnen geven aan de cursisten. Zodat de cursisten met een voldaan gevoel hun opleiding afronden. Want we doen het tenslotte voor de cursisten. Mogelijk neem ik voor mijn onderzoek contact met jullie op.

Leren en ontwikkelen

Voordat ik Opleidingskunde ben gaan studeren, heb ik eerst de PABO afgerond. Het leren en ontwikkelen van mensen, zowel kinderen als volwassenen hebben mijn interesse. De lerende zelf laten ontdekken wat ze te leren hebben en zelf inzichten laten opdoen, daar haal ik mijn passie uit. Je kunt het in de ogen van de cursisten zien wanneer ze een ‘o,ja’ moment hebben en daar doe ik het voor. Mijn visie is erop gericht dat je als docent de juiste voorwaarden moet scheppen om te lerende optimaal te laten leren. Zoals het gebruik van activerende werkvormen, stil staan bij de leerwensen van de cursisten. Je bent vooral een facilitator. De lerende moet zelf ervaren en inzien wat hij te leren heeft. En door actief te leren, blijft het geleerde beter ‘plakken’ bij de cursisten.