Benut ervaring en werkplek cursist


Hoe ga je om met cursisten die niet gewend zijn om lang naar een presentatie te luisteren? Hoe ga je om met cursisten die zijn gestuurd door hun leidinggevende? Of hoe ga je om met cursisten voor wie onduidelijk is wat zij aan jouw lesstof hebben? Antwoorden op deze vragen stonden centraal tijdens de masterclass ‘Benut ervaring en werkplek cursist’, afgelopen maandag 27 november 2017.

De masterclass, verzorgd door Mark van Dodeweerd,  stagiair bij Wateropleidingen, werd bezocht door vier enthousiaste docenten. Er zijn theorieën besproken, praktische tips uitgewisseld en mogelijke werkvormen geoefend.

We bespraken hoe je een les opbouwt, zodat je de cursisten én de werkplek bij je les blijft betrekken. Ook is de aanpak op ‘verkeerde’ antwoorden van cursisten besproken. Dank de cursist voor zijn antwoord en vraag aan de groep “Wie heeft er een toevoeging op het antwoord?” Hierdoor blijf je cursisten motiveren om antwoord te blijven geven. Dat is wat je wil om je les interactief te houden.

De docenten over de masterclass: “Ik heb praktische handvatten gekregen om mijn cursus te verbeteren, om zo beter aan te kunnen sluiten bij mijn doelgroep”. Een andere docent gaf aan: “Ik heb goede tips gekregen over wat er fout kan gaan als je een cursus geeft”. En tot slot zei een docent: “Ik heb tips en tricks gekregen over de doelgroep, hoe zit de groep in elkaar en hoe hiermee om te gaan”.

Heb je interesse in deze masterclass, of heb je vragen? Stuur een email naar: [email protected]