Meinte Blaas, Senior Adviseur Waterbeheer (Rijkswaterstaat)


Wie ben je en wat voor werk doe je?

Ik ben Meinte Blaas, woon met mij gezin net ten oosten van Utrecht in het mooie Kromme Rijngebied.

Sinds vorig jaar ben ik Senior Adviseur Waterbeheer bij Rijkswaterstaat. Ik werk bij het bedrijfsonderdeel ‘Water, Verkeer en Leefomgeving’ van Rijkswaterstaat, dat je kunt zien als het landelijk kennisbureau van Rijkswaterstaat. Ik leid onderzoekprojecten en adviseer zowel de beleidsmakers in Den Haag als de collega waterbeheerders in de regio’s om beter om te kunnen gaan met effecten van verzilting en wateroverlast in Nederland en waar mogelijk dit te voorkomen. Ook heb ik een coördinerende rol in het programma Slim Watermanagement: een programma met projecten waarin waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan efficiënter beheer van het zoete water in Nederland werken, onder andere door de data van de diverse organisaties te delen en zo bij elkaar in de keuken te kijken en gezamenlijk te beslissen waar we het water vasthouden of afvoeren.

Voordat ik bij Rijkswaterstaat ging werken heb ik 12 jaar als adviseur/onderzoeker bij Deltares in Delft gewerkt aan monitoring en modellering van waterkwaliteit op onder andere de Noordzee. Daarbij spelen niet alleen innovaties in meetnetten een grote rol, maar ook het kunnen omgaan met al die data die je met veel moeite uit zee haalt. Zo ben ik naast de inhoudelijke ontwikkelingen in bijvoorbeeld de Remote Sensing, ook steeds meer in het data-management gegroeid.

Hoelang geef je al les voor Wateropleidingen en voor welke cursussen?

Data management is mijn eerste en tot nu toe enige cursus. We zijn met deze nieuwe cursus begin 2018 gestart.

Wat vind je het leukste aan het lesgeven?

Het leukste vind ik als ik merk dat de cursisten een nieuw inzicht verwerven door wat jij vertelt: als het kwartje valt waarmee ze een rijker begrip van de wereld en meer grip op hun wereld krijgen. En daarnaast vind ik het leuk om in gesprek te gaan met cursisten om aan de hand van hun ervaringen zelf ook weer te leren waar ze mee worstelen, wat werkt, en wat niet.

Wat is jouw tip voor andere docenten?

Ik zeg altijd: doceren is doseren. De kunst om niet teveel aan te reiken, maar daarmee wel de cursist tot de essentie te laten komen. Moet ik zelf ook nog leren ;-)