“Méér individuele begeleiding”


Voorlopige resultaten onderzoek docentenbegeleiding

Het afgelopen halfjaar heeft student Opleidingskunde Mark van Dodeweerd namens Wateropleidingen onderzocht hoe jij het best begeleid wilt worden bij de uitvoering van je rol als docent. Ruim één derde van jullie heeft gereageerd op het verzoek de enquête in te vullen. Dank daarvoor! Hierdoor hebben wij een goed beeld gekregen en kunnen wij de begeleiding nog beter laten aansluiten bij jullie wensen. Hieronder willen we alvast de eerste voorlopige resultaten met jullie delen.

Tevreden, maar kan beter
Uit de enquête blijkt dat 82% van jullie tevreden is over de didactische begeleiding van Wateropleidingen (zie afbeelding). Een mooi percentage. Maar er is ruimte voor verbetering.

docenten_onderzoek_grafiek1

Jullie geven vooral dat meer individuele aandacht wenselijk is. Vaker een lesbezoek met aansluitend het bespreken van feedback wordt veel genoemd. Maar ook vaker één op één contact met een medewerker van Wateropleidingen om didactische of organisatorische vragen te bespreken. Goed nieuws, want dat is nu al mogelijk. Heb je een vraag? Bel of mail gerust. Want de onderwijskundigen van Wateropleidingen helpen je hier graag bij. Hetzelfde geld voor een ander punt waar jullie meer behoefte aan hebben: meer begeleiding bij het gebruik van de DWO. Ook hier helpen wij je nu al graag bij. Neem contact met ons op, en we gaan een uurtje met je zitten om je in de DWO wegwijs te maken of het lesplan aan te scherpen.

En tot slot wordt veel genoemd dat jullie graag met mededocenten ervaringen willen uitdelen en van elkaar willen leren hoe bepaalde zaken aan te pakken. Op de docentenomgeving in DWO is hier ruimte voor in het discussieforum. Zet hier gerust je vraag, opmerking en/of ervaring neer.

Voorlopige conclusie
Jullie zijn tevreden over de begeleiding die jullie ontvangen, maar er is ruimte voor verbetering. Op dit moment rondt Mark zijn onderzoek af en schrijft een adviesrapport voor Wateropleidingen, waarin concrete verbetervoorstellen staan. Mocht je vragen hebben over het onderzoek of de uitkomsten daarvan, dan kun je contact opnemen met Mark van Dodeweerd via mark.vandodeweerd@wateropleidingen.nl.