Digitaal toetsen


Wateropleidingen maakt in haar opleidingen en cursussen steeds meer gebruik van digitaal toetsen. Deze toetsen kunnen zowel in groepsverband als individueel worden afgenomen.

Het digitaal afnemen van een toets heeft een aantal voordelen:

  • Meer mogelijkheden om kennis te toetsen door het gebruik van multimedia en interactieve vraagvormen.
  • Cursisten bepalen zelf waar (19 locaties in Nederland) en wanneer zij de toets maken.
  • Bij gebruik van meerkeuzevragen krijgen cursisten na afronding direct een uitslag.

Wateropleidingen gebruikt de software van TestVision om digitale toetsen mogelijk te maken. Bij individuele toetsen worden cursisten uitgenodigd om een afspraak te maken voor een examen. Zij kunnen kiezen uit 19 locaties in Nederland en zelf het gewenste tijdstip bepalen. Met de door ons verstrekte code kunnen ze dit zelf eenvoudig inplannen. Digitaal toetsen wordt door ons ingezet bij Dijktechniek, Introductie Rioleringstechniek, Visuele inspectie Riolering voor inspecteurs, Onderzoek en toestandsbeoordeling rioleringsobjecten, de Kennisscan van Rioned en voor KIAD AVP en KIAD VPA.

Succesvolle pilots in 2017

Bij de opleiding Dijktechniek maken we sinds begin 2017 gebruik van digitaal toetsen. In dit examen wordt gebruik gemaakt van de digitale leeromgeving met diverse multimedia. Na afronding van de opleiding krijgen cursisten eerst een digitaal proefexamen aangeboden om kennis te maken met het systeem.

In november 2017 hebben we digitaal toetsen ook ingezet bij een pilot voor de cursus Visuele inspectie Riolering voor inspecteurs. Cursisten begonnen deze cursus met een digitale toelatingstoets, waarbij ze meerkeuzevragen moesten beantwoorden en direct een uitslag kregen. Na het volgen van de cursus volgende een afsluitend digitaal examen waarin men onder meer op basis van video’s en foto’s schadebeelden moest beoordelen. In dit examen werd gebruik gemaakt van enkele open vragen, die digitaal door docenten worden nagekeken. De evaluaties van de deelnemende cursisten waren positief waarin met name de flexibiliteit, gebruiksvriendelijkheid en gebruikte vraagvormen gewaardeerd werden.

Meer weten?

Wil je meer weten over digitaal toetsen? Neem dan contact op met Nienke Elijzen via [email protected].