Docenten Wateropleidingen scoren een 4,2!


Wateropleidingen kan niet zonder docenten. Samen met jullie zorgen we  dat de kennis binnen waterorganisaties actualiseert en verbetert. Samen tillen we het kennisniveau in onze sector naar een hoger peil. En dat doen jullie enorm goed: in 2017 scoorden 206 docenten gemiddeld een 4,2 (schaal van 1 - 5)!

Vak vakspecialist naar docent

Wateropleidingen biedt docenten begeleiding om te groeien als docent. Met verschillende activiteiten helpen we docenten om hun communicatieve en didactische vaardigheden te ontwikkelen. Dit doen we op diverse manieren.

Persoonlijke hulp en advies bij pedagogische- en didactische vraagstukken.

  • Begeleiding bij het maken lesplannen.
  • Review op lesmaterialen.
  • Alle overige vragen.

De training Van vakspecialist naar docent.
Na deze trainingen weten docenten hoe ze een lesopzet maken, welke werkvorm hier het beste bij past, hoe ze cursisten motiveren of hoe ze omgaan met  weerstand.

Aanbieden van masterclasses.
Wateropleidingen organiseert Masterclasses om docenten nieuwe kennis en vaardigheden aan te leren. De volgende masterclasses hebben we al aangeboden: ‘De docent als coach’, ‘De praktijk borgen in de les’, ‘Docent met talent’, ‘De kunst van het vragen stellen’ en ‘Begeleiden van groepsprocessen’. 2 masterclasses per jaar worden georganiseerd op basis van onderwerpen die worden aangedragen door docenten tijdens de evaluatievergaderingen en tot stand komen door het één op één contact.

Training Activerend doceren.
Je leer effectief werkvormen in te zetten tijdens je lessen.

Lesbezoeken.

  • De docent krijgt tijdens één van de lessen feedback van ons. De feedback gaat vooral over pedagogische en didactische aandachtspunten.
  • Docenten worden na een opleiding of training door cursisten geëvalueerd. De evaluatiegegevens bespreken we met de docenten en leggen deze gegevens vast.

Daarnaast ontvangen docenten 6x per jaar E-Docentennieuws met nieuws en tips. We bezoeken jaarlijks 25% van de docenten. We geven video-feedback over doceertechnieken als de docent hierom vraagt. Elk jaar organiseren we de Docentendag.

Meer weten?

Wil je meer weten over begeleiding die je van ons kunt krijgen? Bel of mail Els Vernooij of de medewerker waar je al contact mee hebt.


Docentenschaal