Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)


Wateropleidingen heeft de regels hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens in lijn gebracht met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in werking is getreden. Hiervoor hebben wij onze privacy verklaring aangepast.

In het kort betekent dit:

  • Wij gebruiken jouw persoonsgegevens om je op de hoogte te houden van activiteiten voor en van Wateropleidingen, uitbetaling van declaraties en aangifte belasting.
  • Wij delen of verkopen jouw persoonsgegevens niet met of aan derden
  • Wij bieden transparantie over onze verwerking van jouw persoonsgegevens.

Voor de privacy van onze cursisten vragen we je zorgvuldig om te gaan met hun gegevens. Via de deelnemerslijst, presentielijst, DWO, intakes, examens en cijferspreadsheets kom je in aanraking met privacy gegevens. We vragen je deze niet te delen met anderen en deze gegevens na afloop van elke cursus/opleiding te verwijderen van je laptop/computer.

Heb je vragen over onze privacyverklaring, over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Wateropleidingen of de gegevens die je beheert van de cursisten? Neem dan contact met ons op via directiesecretariaat@wateropleidingen.nl.

Agnes Maenhout
Directeur Wateropleidingen