Docentervaringen delen in je regio: Oost, West, thuis best


Kennis delen met andere vakgenoten over de lessen die je geeft voor Wateropleidingen. Ervaringen uitwisselen en daaruit meepakken waar je zelf beter van wordt. Leren van en met elkaar. Vraagstukken bespreken als: ‘hoe ga je om met tijdsdruk?', 'hoe ga je om met ongemotiveerde cursisten?’ of ‘hoe zet ik een werkvorm effectief in?’. Maar dan wel graag in de buurt van je eigen woonplaats.

Dit jaar hebben we 4 nieuwe masterclasses voor jullie in de reeks Kennisdelen in de regio. In zowel oost, west, noord als zuid Nederland organiseren we deze bijeenkomsten voor onze docenten, zodat jullie lokaal kennis kunnen delen met elkaar. Door middel van intervisiemethodiek worden leervolle ervaringen en cases met elkaar gedeeld, om zo relevante didactische kennis en vaardigheden te vergroten.

Docentervaring delen in je regio West

De eerste sessie is Docentervaringen delen in je regio: West. De locatie in west Nederland wordt op dit moment geregeld. We kunnen je al wel vertellen dat deze plaatsvindt op 14 november van 18.00 t/m 21.30.

De training is gebaseerd op de uitkomsten uit het docenttevredenheidsonderzoek, waarin veel docenten aangaven het uitwisselen van ervaringen als zeer positief te ervaren. We starten de bijeenkomst met een gezamenlijke maaltijd. Om een groot leereffect te bereiken en genoeg tijd en ruimte voor elkaars ervaringen te hebben, is er slechts plek voor 6 docenten, dus schrijf je snel in!


Aanmelden

Aanmelden kan via de button hieronder.

Wil je meer informatie, neem dan contact op met Mark van Dodeweerd via 030 60 69 423.