Toepassen van werkvormen: Mentimeter


Als docent van Wateropleidingen heb jij de vakkennis in huis die onze cursisten moeten leren. Maar niemand is gemaakt om 8 uur lang alleen maar te luisteren en informatie te ontvangen. Om de motivatie en het leerrendement van cursisten te verhogen adviseren we gebruik te maken van activerende werkvormen, bijvoorbeeld van Mentimeter.

Mentimeter

Mentimeter is een app waarmee je op eenvoudige wijze de beginsituatie en de mening van je groep kunt peilen. Mentimeter maakt van de smartphones een stemkastje. Je voert een vraag of stelling in. Dit kan zowel open als met een aantal antwoordmogelijkheden. Vervolgens vraag je cursisten hun stem uit te brengen of een open antwoord te geven. Voorbeelden van vragen zijn:

'Wat is volgens jou het belang van veilig werken op een afvalwaterzuivering?'
'Waar denk je aan bij faalmechanismes aan een waterkering?

De antwoorden van cursisten geven je inzicht in jouw groep. Je weet wat de meerderheid van een groep belangrijk vindt of wat hun voorkennis is. Je ziet precies waar de cursisten aan denken en welke associaties ze maken. Hierop kun je anticiperen tijdens het lesgeven doordat je weet waar je meer aandacht aan moet besteden en waar je eventueel minder aandacht aan kunt besteden.

Training Toepassen van werkvormen

Wil je hulp bij het toepassen van activerende werkvormen? Schrijf je in voor de training Toepassen van werkvormen op donderdag 11 oktober. Tijdens deze training probeer je verschillende werkvormen uit. We geven daarbij aandacht aan reflectie op het gebruik van een werkvorm, de motivatie van de cursist en zijn of haar voorkeur voor een bepaalde leerstijl. Je krijgt inzicht in hoe je met je doceerstijl cursisten beïnvloedt. Met deze ervaringen laat je je lessen zo goed mogelijk aansluiten op de mogelijkheden van cursisten, waarmee je hun leerrendement positief beïnvloed.

Werkvormwaaier

De werkvormwaaier van Wateropleidingen bevat voorbeelden van activerende werkvormen die jij kunt gebruiken in je lessen. Een goede stelregel is dat de gemiddelde cursist na 20 minuten luisteren afgeleid raakt. Dan is het goed om een activerende werkvorm in te zetten. Ook is het belangrijk om de gedurende de les te wisselen van activerende werkvorm.

De waaier is op zakformaat, zodat je inspiratie voor activerende werkvormen altijd en overal handig met je mee kunt nemen. Wil jij de werkvormwaaier ontvangen? Vraag deze dan bij ons aan.