Helle van der Roest Docent van het Jaar


Wateropleidingen heeft Helle van der Roest benoemd tot Docent van het Jaar 2017/2018. Helle ontving deze titel op de Docentendag op 4 oktober uit handen van Agnes Maenhout, directeur van Wateropleidingen.

Helle docent van het jaar2

Ieder cursusjaar benoemt Wateropleidingen de Docent van het Jaar. Cursisten maken deze keuze. Zij beoordelen de docent na iedere cursus of module op hun deskundigheid, presentatie en contact met cursisten. In het cursusjaar 2017/2018 zijn er 5375 beoordelingen ingevuld door cursisten. Hierin scoorde Helle continu tussen de 4,5 en 5 (schaal van 1 tot 5) op alle onderdelen.

Helle is al meer dan 20 jaar actief als docent van Wateropleidingen. Hij is betrokken bij de ontwikkeling en uitvoeringen van de opleidingen in het vakgebied waterzuivering:

Cursisten roemen zijn deskundigheid en enthousiasme. Een docent met kennis en diepgang die de cursisten uitdaagt. Een rasverteller die zich niet stoort aan de klok. Zijn enthousiasme werkt door in de lessen en dit maakt hem tot een geliefd docent.

Bekijk hier het interview met Helle over zijn benoeming:

“Door tijdens de lessen aan te sluiten bij de belevingswereld van de cursisten probeer ik een energieke interactie tot stand te brengen, waardoor de stof op een natuurlijke manier kan beklijven. Samen met de cursisten deel ik mijn passie voor afvalwater en maken we van de lesavonden een klein feestje. Tenslotte hebben de cursisten al een dagtaak en soms ook een behoorlijke reis achter de rug. Het is daarom belangrijk om elkaar te boeien, maar tegelijkertijd elkaar vooral ook als mens te ontmoeten. Ik ben zeer vereerd met de benoeming tot “Docent van het Jaar”, maar realiseer me dat ik door al die ontmoetingen in de afgelopen tientallen jaren ook veel van de cursisten heb mogen leren. Daarvoor ben ik hen zeer dankbaar.”
Helle van der Roest – Wateropleidingen Docent van het Jaar 2017/2018

arristo-helle   taart

Na de uitreiking moest Helle direct door naar de eerste bijeenkomst van de opleiding Hogere Techniek Afvalwaterzuivering (HTAZ). De cursisten waren geïnformeerd over Helle’s benoeming en hebben hem feestelijk onthaald.