Kick-off met docenten Waterzuivering


In september en oktober zijn er 7 groepen voor de opleidingen van waterzuivering gestart: TAZ (3), UTAZ (3) en HTAZ (1). Op 21 augustus hebben Petra Barte en Nienke Elijzen een kick-off verzorgd voor de betrokken docenten.

Het doel van de kick-off was drieledig:

  • informeren over de herziening die deze zomer plaats heeft gevonden, vanaf september vervolgd wordt en wat dit voor de lesstof en docenten betekent;
  • trainen in het gebruik van de DWO;
  • en informeren over de resultaten uit de intake: met wat voor cursisten krijgen ze straks in de les te maken.

Op de kick-off waren 14 docenten aanwezig die bij de verschillende uitvoeringen betrokken zijn. Een kick-off kan een sterk middel vormen om kennis en ervaringen met elkaar te delen. In korte tijd zijn de docenten geïnformeerd over de aanpassingen in het lesmateriaal. Ook zijn ze getraind in het gebruik van de DWO en hebben ze onderling tips uitgewisseld hoe je de DWO kan inzetten bij het lesgeven. Als laatste zijn de intakes van de cursisten met elkaar besproken, zodat de docenten meer weten over het opleidingsniveau en werkervaring van cursisten. De docenten waren enthousiast en ook wij kijken positief terug op deze bijeenkomst.