Terugblik op docentenervaringen delen in de Regio


Woensdag 17 april was voorlopig de laatste van vier Docentenervaringen delen in de Regio. Deze keer was het zuiden aan de beurt en zijn we naar Eindhoven afgereisd. In dit artikel een korte terugblik op onze eerste tour door Nederland. En natuurlijk ook een vooruitblik.

Wateropleidingen kijkt met veel voldoening terug op de eerste tour. Tijdens de bijeenkomsten voor noord, zuid, oost en west hebben we positieve reacties gehad van docenten. Ze beschouwen de intervisie met Wateropleidingen en andere docenten als erg leerzaam. De masterclass is ontwikkeld omdat docenten aangaven behoefte te hebben aan het delen van ervaringen met elkaar. En hier met elkaar van te leren. Docenten lopen veelal tegen dezelfde vraagstukken aan. Daar hebben wij gehoor aan gegeven door intervisiebijeenkomsten te organiseren voor onze docenten.

Docenten nemen zelf vraagstukken mee naar de bijeenkomst. Voorafgaand aan de masterclass wordt er eerst in ontspannen sfeer genoten van het diner. Daarna worden elkaars vraagstukken geïntroduceerd, geanalyseerd en worden er handreikingen gegeven om het vraagstuk aan te pakken.

Daarnaast gaven veel docenten aan het nuttig te vinden om dit vaker te herhalen. Zodra de volgende ronde weer is gepland zullen we dit met jullie communiceren. Maar je kunt je natuurlijk ook op voorhand al voorlopig opgeven voor één de vier regio’s. Neem hiervoor contact op met Mark van Dodeweerd.


DD-oost

"De open sfeer en herkenbaarheid van vraagstukken is voor mij erg nuttig geweest."

"Het helpt mij om scherp te blijven op de vorm van doceren en interactie in de groep.”