Vakmanschap van de docent


Vakmanschap: een breed omarmd begrip. Aan jouw vakmanschap twijfelen we geen moment. Maar het gaat niet vanzelf om als niet-gekwalificeerde docent deelnemers te stimuleren, zorg te dragen voor interactie, je te verplaatsen in de wereld van de deelnemers, een leercultuur in de groep te bevorderen, sterk je les op te bouwen en vooral te zorgen dat de deelnemers ook veel leren. Hier proberen we je zo goed mogelijk bij te begeleiden.

Docentprofessionaliseringsplan
Met een 4,2 gemiddeld scoren docenten van Wateropleidingen al heel goed. Maar we streven naar nog  hogere scores op de evaluaties ingevuld door de deelnemers. Om hieraan te werken hebben we begin 2019 een aantal activiteiten op een rij gezet om structuur te geven aan de begeleiding van de docenten. Samengevat gaan we 4 activiteiten ondernemen, te weten:

  1. Voortzetten van de reguliere docentenprofessionalisering.
    We blijven jullie van feedback voorzien tijdens je lessen met de kijkwijzer. Ook zijn we een sparring partner voor het maken van een lesplan, helpen we met het verbeteren van presentaties en het toepassen van activerende werkvormen in de les. Allemaal om de cursist zo goed mogelijk te laten leren,  jou in je kracht te zetten en de door ons beloofde leerdoelen op een slimme manier te behandelen.
  1. Werven van docenten voor geplande activiteiten.
    Wellicht ben je al gebeld door Maartje Meesters. De reden dat zij telefonisch contact zoekt is dat we jaarlijks verschillende trainingen en masterclasses voor de docenten plannen. Maartje belt docenten op zodat we voldoende deelnemers krijgen om de cursussen door te laten gaan. Tegelijkertijd horen we in deze gesprekken welke begeleiding jullie wensen en waar we mogelijk een nieuwe masterclass voor kunnen maken.
  1. Individuele begeleidingstrajecten.
    Als we een docent echt willen laten groeien is eenmalige feedback vaak niet voldoende. Daarom gaan we dit intensiveren, we gaan een tweede keer naar de docent om te zien of hij/zij de eerder gegeven feedback kan toepassen. Al dan niet met video-begeleiding.
  1. En intern zijn we ook nog niet uitgeleerd. Veel medewerkers van Wateropleidingen zijn aanwezig bij de opening van een opleiding en zien jullie doceren. Hoe concreter en herkenbaarder de feedback voor de docenten is, des te gemakkelijker deze benut kan worden.

Didactische ondersteuning
Wil je specifieke begeleiding of heb je vragen over bovenstaande activiteiten? Neem dan contact op met Els Vernooij voor meer informatie.


docentenschaal

vnd_september_2018

Training Van vakspecialist naar docent