Dag Mark en hallo Roomy!


Sinds 1 april missen we het bekende gezicht van Mark van Dodeweerd. Mark heeft vijf jaar bij Wateropleidingen gewerkt en heeft daar diverse taken uitgevoerd, zoals het geven van trainingen, begeleiding van docenten, ontwikkeling van lesmateriaal en herziening van opleidingen. Wij zijn natuurlijk benieuwd hoe Mark zijn tijd bij Wateropleidingen heeft ervaren. Mark blikt met plezier hierop terug en noemt de steun van zijn collega's en het vertrouwen dat in hem werd gesteld als belangrijk voor zijn groei.

Wateropleidingen_2023_Roomy_Mewe_960x600

Mark is nu werkzaam bij Waterschap Rivierenland, waar hij als opleidingskundige en adviseur crisisbeheersing werkt. Hij richt zich op het optimaliseren en professionaliseren van het Opleiden, Trainen, Oefenen (OTO)-plan voor zowel de crisis- als de dijkbewakingsorganisatie. Zijn doel is om de kwaliteit van het leren te waarborgen en te verbeteren.

Mark benadrukt het belang van het leveren van kwalitatief hoogstaand onderwijs en adviseert zijn voormalige collega's bij Wateropleidingen om altijd voor ogen te houden voor wie ze het doen: het werkveld en de cursisten.

Mark heeft het stokje overgedragen aan Roomy Mewe. Zij is sinds 1 juli 2023 gestart als opleidingskundig adviseur. In deze functie bekleedt zij een adviserende en ondersteunende positie met betrekking tot het creëren van een waardevol aanbod aan opleidingen binnen de watersector.

Roomy speelt een cruciale rol in het ondersteunen van docenten bij hun taken en didactische groei. Daarnaast draagt zij actief bij aan het ontwikkelen van nieuwe opleidingen en lesmateriaal. Haar aandacht strekt zich ook uit tot het bevorderen van professionalisering en de implementatie van digitaal examineren.