Examen vergoedingen


De vergoedingen voor het screenen van een examen en het beoordelen van een werkstuk zijn aangepast ingaande per 1 augustus 2023. We leggen uit wat de nieuwe vergoeding is en wat wij hiervoor verwachten.

lamark 2

Screenen examen

Het screenen van een examen is bedoeld om de gewenste kwaliteit vast te stellen. Onze onderwijskundigen stellen een examen samen op basis van de toetsmatrijs waar alle leerdoelen en het gewenste toetsniveau in staan. Dit examen laten wij vervolgens inhoudelijk screenen door 2 examinatoren. Het is de bedoeling dat deze screeners zowel de vragen als de antwoordmodellen beoordelen op vakinhoudelijke juistheid, volledigheid (i.v.m. de actualiteit) en een eenduidige formulering. Daarnaast moet het examen als geheel beoordeeld worden, als zijnde een juiste reflectie van de lesstof die tijdens de module of opleiding aan de orde is gekomen. Het tarief dat wij hiervoor hanteren is 75 euro per examen. De feedback verwerken de onderwijskundigen zodat een examen valide, betrouwbaar en transparant is.

Beoordelen werkstuk

Onder een werkstuk verstaan we een rapport van een onderzoek uitgevoerd door één of meerdere cursisten. Een werkstuk omvat meer dan 10 pagina’s. Bij het beoordelen van een werkstuk wordt door de beoordelaar een formulier ingevuld waar de criteria voor de beoordeling op staan vermeld, in het belang van een uniforme beoordeling. Het tarief dat wij hiervoor hanteren is 75 euro.

Beoordelen opdrachten

Opdrachten die tijdens de opleiding worden gemaakt en waar een kort verslag van wordt gemaakt minder dan 10 pagina’s, hanteren we het tarief van 20 euro.

Vragen?

Aarzel niet om contact op te nemen met de opleidingscoördinator.