Cursus overzicht
Locatie Start Eind Prijs
UTRECHT 06-11-2024 18-12-2024 1.720,00 Direct inschrijven

Doel

Zuiveren van afvalwater is een van de schakels uit de waterketen. Een belangrijke taak van waterschappen. Naast het waterschap zijn gemeenten, leveranciers of adviesbureaus vanuit hun rol of op projectbasis betrokken bij aspecten van water zuiveren of bij samenwerken in de waterketen. Dit zijn niet vanzelfsprekend allemaal zuiveringsspecialisten. Meer inzicht in zuiveringsprocessen zorgt ervoor dat medewerkers beter kunnen samenwerken in projecten, hetzelfde vakjargon gebruiken en een goede gesprekspartner zijn.

Deze cursus geeft je basiskennis van zuiveringsprocessen. Je doorloopt het hele zuiveringsproces op hoofdlijnen. En je krijgt inzicht hoe de processen van een zuiveringen worden gestuurd en beheerst. Na het volgen van deze cursus beschik je over brede basiskennis van zuiveringssystemen, processen en installaties.

Inhoud

De cursus bevat de volgende onderwerpen:

  • De zuiveringstaak van het waterschap: zorgplicht, afnameverplichting, voldoen aan lozings- en milieueisen, duurzaamheid en doelmatigheid.
  • Riolering en afvalwatertransport.
  • De zuiveringsprocessen op hoofdlijnen: voorbehandeling, biologische zuivering, fosfor- en stikstofverwijdering, nabehandeling, slibverwerking.
  • Procesbeheersing (monitoring, besturing, optimalisatie).
  • Innovaties en ontwikkelingen.

Vorm

In de lessen staat kennisoverdracht centraal, waarbij we interactief aansluiten bij de ervaring en rollen van de deelnemers. Ter afsluiting ga je op excursie naar een zuiveringsinstallatie.

Programma

Deze cursus bestaat uit 6 fysieke bijeenkomsten van een dagdeel. We sluiten de cursus af met een excursie van een dagdeel.

Highlights Zuiveringsprocessen lesrooster 6-11-2024 (pdf, 193 kB)

Incompany

Deze cursus verzorgen we ook incompany op aanvraag van organisaties. In dat geval wordt de cursus toegespitst op de eigen praktijk en kan hierdoor bijvoorbeeld specifiek worden toegespitst op de taken van een IPM team.

Wil je deze cursus incompany organiseren? Vraag dit dan aan via dit formulier.


Doelgroep

Project- en beleidsmedewerkers, leveranciers in de waterketen

Instapniveau

hbo

Variant

Dag cursus

Duur

7 bijeenkomsten

Maximaal aantal deelnemers

16

Coordinator


Cursus overzicht
Locatie Start Eind Prijs
UTRECHT 06-11-2024 18-12-2024 1.720,00 Direct inschrijven