Cursus om verbinding jonge en ervaren medewerkers watersector te verbeteren

25 januari 2023

De instroom van jongeren bij de waterschappen nam de afgelopen jaren gestaag toe, blijkt uit onderzoek van het A&O-fonds Waterschappen. Tegelijkertijd verlaten veel van deze instromers de waterschappen alweer voor hun 35ste. Wateropleidingen en JONG Waterbeheer (STOWA) ontwikkelden de cursus ‘Ecosysteem van de werkvloer’ om de verbinding tussen jong en ervaren op de werkvloer te verbeteren. Waterforum sprak met de betrokkenen bij dit initiatief.

jongwaterbeheer

Foto van STOWA, artikel van Waterforum

De waterschappen trekken jaar op jaar meer nieuwe medewerkers aan. In 2020 bedroeg de instroom van nieuwe medewerkers 10,5 procent, blijkt uit de HR-monitor 2020 van het A&O fonds- Waterschappen. Hierbij gaat het in totaal om 475 mensen. Meer dan de helft (58 procent) van deze instroom betreft medewerkers in de leeftijd tussen de 25 en 45 jaar, waarvan 33 procent tussen de 25 en 35 jaar is. Tegelijkertijd verlieten 333 medewerkers daarvan in 2020 de waterschappen.

Lastig aansluiting vinden
Uit de HR-monitor blijkt verder dat het aandeel jongeren dat de waterschappen voor hun 35ste verliet, tussen 2018 en 2020 is gestegen 16,1 procent naar 25,4 procent. Zo blijkt uit onderzoek van JONG Waterbeheer dat jonge waterprofessionals moeilijk hun weg vinden in de complexe watersector. Ook vinden ze het lastig om aansluiting te vinden bij ervaren waterbeheerders en om hun eigen ambities te realiseren.

Young Talent Day
Het beeld is volgens Joost Buntsma, directeur STOWA, bevestigt tijdens de Young Talent Day in Amsterdam waar ruim 150 jongeren uit de watersector aan deelnamen. Hierbij ging het niet alleen om waterschappers, maar ook om jongeren van advies-en ingenieursbureaus, et cetera. De watersector is immers veel breder dan de waterschappen.

Gabriëlle Knufman, directeur Wateropleidingen, herkent de behoefte aan verbinding. Het onderzoek van JONG Waterbeheer was twee jaar geleden. “We zaten toen midden in de coronapandemie, waarbij veel mensen thuis werkten. De behoefte aan verbinding is toen alleen maar versterkt.”

Verbinding, zorg, begeleiding en duiding
De jongeren hebben naast verbinding ook behoefte aan zorg, begeleiding en duiding. Knufman: “Hoe werkt een ambtelijke organisatie zoals een waterschap? Hoe kan ik mijn inhoudelijke kennis inbrengen? Wie moet ik benaderen om iets gedaan te krijgen? Dat soort vragen leven onder de jonge medewerkers van de waterschappen.”

De oudere medewerkers hebben volgens haar op hun beurt weer behoefte aan verbinding met de jongeren. Dat speelt niet alleen bij de waterschappen, maar ook bij drinkwaterbedrijven en advies- en ingenieursbureaus, blijkt uit het onderzoek van JONG Waterbeheer.

Keerzijde thuiswerken
Luzette Kroon, dijkgraaf van Wetterskip Fryslân, herkent de behoefte aan verbinding, zorg, begeleiding en duiding. “Dat geldt voor iedereen die met een nieuwe functie in een nieuwe organisatie start. Maar voor jongeren is het nog belangrijker, zeker als ze net zijn afgestudeerd.”

Ze verwijst ook naar de afgelopen coronajaren, waarbij in het begin mensen verplicht thuis moesten werken. Maar ook nu stimuleren waterschappen dat mensen zoveel mogelijk thuis werken als dat kan. De keerzijde is dat jongeren niet altijd even goed landen in hun nieuwe baan bij het waterschap. “We moeten er dus voor zorgen dat jongeren aangehaakt blijven.”

Het Wetterskip Fryslân stimuleert jongeren dan ook extra om mee te denken over beleidsonderwerpen en ontwikkelingen die in de organisatie spelen. Ze hebben zich georganiseerd onder de naam ‘Blikopeners’ en kunnen hun frisse blik gevraagd en ongevraagd ventileren.

Ecosysteem van de werkvloer
Wateropleidingen en JONG Waterbeheer ontwikkelden de cursus ‘Ecosysteem van de werkvloer’ om de verbinding tussen jong en ervaren op de werkvloer te verbeteren. Tijdens deze cursus leren jong en ervaren elkaars kwaliteiten en talenten kennen. Na de cursus van 1 dag zijn de deelnemers zich meer bewust van behoeften, kwaliteiten en samenwerkingsmechanismen bij jong en ervaren. De deelnemers gaan naar huis met concrete samenwerkingsafspraken tussen de collega’s. De cursus wordt verzorgd door organisatiepsychologen en coaches Leonie Braskamp Korteweg en Nina Timmermans.

Incompany cursus
Knufman benadrukt dat het om een incompany cursus gaat. Het is de bedoeling dat deelnemers zich als duo – jong en ervaren- uit dezelfde organisatie aanmelden. Doel is immers om de dynamiek tussen jong en ervaren binnen een organisatie te verbeteren. STOWA heeft zich inmiddels voor de eerste editie aangemeld. Ook JONG Dunea wil in 2023 de cursus gaan volgen. “Het geeft voor mij duidelijk aan dat deze cursus zeker niet alleen interessant is voor waterschappers, maar ook voor medewerkers van drinkwaterbedrijven en andere spelers in de watersector, zoals advies- en ingenieursbureaus.”