Nieuwe ontwikkeling leerlijn Toekomstgericht zuiveren


Samen met waterschap Aa en Maas heeft Wateropleidingen de contouren van een nieuw leerlijn geschetst voor de operators van waterzuiveringen gericht op de ambities van de waterschappen voor 2030-2050. Thema’s als Schoner effluent, Energie neutrale zuivering, Toekomstgerichte bedrijfsvoering (Data & AI) en Circulaire en klimaat neutrale zuivering staan centraal.

4. DSC02188

De leerlijn bestaat uit een aantal bouwstenen zoals weergegeven in onderstaande tekening. Deze bouwstenen kun je in willekeurige volgorde volgen. Gezamenlijk zorgen de bouwstenen ervoor dat je in aanmerking komt voor het diploma Toekomstgericht zuiveren.

Bouwstenen

Module Schoner effluent richt zich op de strenger wordende effluenteisen en de bijbehorende technieken. Module Energiecentrale zuivering richt zich op bewust omgaan met energie bij alle procesonderdelen van de zuivering, met speciale aandacht voor gecentraliseerde slibbehandeling. De module toekomstgerichte zuivering richt zich op omgaan met geavanceerde processturing en Artificial Intelligence en de module Circulair en klimaat neutrale zuivering richt zich op hergebruik van grondstoffen en emissies van het zuiveringsproces.

Toekomstgericht-zuiveren

Binnen het leerhuis van afvalwaterzuivering past deze leerlijn op het niveau van N&P. Voorkennis vanuit de UTAZ opleiding wordt dus verondersteld.

Momenteel is de leerlijn in ontwikkeling en we verwachten dat we dit najaar kunnen starten. Wil je meer informatie? Houd dan de website en de nieuwsbrief in de gaten. We verwachten in maart/april de beschrijving van de eerste 3 modules gereed te hebben.