Een lesplan maken? Vraag het ChatGPT!


Tijdens de docentendag hebben we samen met 25 docenten onderzocht, hoe je ChatGPT kunt gebruiken voor de voorbereiding van jouw les. Door met elkaar een vraag over een leerdoel steeds specifieker te maken, kreeg het antwoord steeds meer vorm. Alle andere docenten die niet in de workshopruimte waren, gunnen we graag een kijkje in de keuken van AI.

Schermafbeelding 2024-06-28 163051

Tijdens de docentendag hebben we samen met 25 docenten onderzocht, hoe je ChatGPT kunt gebruiken voor de voorbereiding van jouw les. Door met elkaar een vraag over een leerdoel steeds specifieker te maken, kreeg het antwoord steeds meer vorm. Alle andere docenten die niet in de workshopruimte waren, gunnen we graag een kijkje in de keuken van AI.

Wat heb je nodig om te starten met ChatGPT?

Een laptop, een gratis account van ChatGPT en enkele vragen. Meer is het niet. Een vraag heet in de wereld van AI een ‘prompt’.  Schermafbeelding 2024-06-28 163333

Leg uit wat jouw rol is en typ jouw vraag. In de rol van docent kun je vragen om een werkvorm te bedenken voor leerdoel X.

Dit is best een algemene prompt. Het antwoord zal dan ook heel algemeen zijn. Je kunt dit verbeteren door de prompt SMART te maken.

Verbeteren van de prompt

Een algemene vraag SMART maken doe je door specifiek items toe te voegen, zoals:

  • Aantal deelnemers in de lesgroep
  • Tijd die je hebt om het leerdoel uit te leggen
  • Voorkennis, zoals het zijn deelnemers met een mbo niveau, maar met beperkte kennis van bijvoorbeeld scheikunde
  • Gemiddelde leeftijd van de deelnemers
  • Wat voor soort werkvorm je zoekt (quiz, stellingen of spel)
  • Bij een leerdoel over een som kun je ook vragen: geef in stappen aan hoe ik de som uit leggen over ….
  • Vraag om specifiek aantal oefeningen

Schermafbeelding 2024-06-26 153602

In het voorbeeld zie je hoe je een algemene vragen specifieker kunt maken.

Als je een werkvorm uitkiest, kun je vervolgens een verdiepende vraag stellen over hoe je die werkvorm moet uitvoeren of moet maken.

Van leerdoel naar lesplan

Tot slot kun je ChatGPT ook een lesplan laten maken. Daarvoor is een uitgebreide prompt nodig met meerdere leerdoelen, tijdsduur van de les, niveau van de deelnemers, type werkvorm (quiz, stellingen, oefening) etc. Voeg daaraan toe, dat je de uitwerking in een tabel wilt met het kop-romp-staart-model en voila, jij hebt jouw lesplan.

Winstwaarschuwing

ChatGPT is echt een makkelijke manier om inspiratie op te doen voor jouw les. Je ontvangt gegarandeerd nieuwe mogelijkheden en het gaat je verbazen, wat je allemaal in een prompt kunt aangeven.

Natuurlijk is er ook een waarschuwing, want alleen jij als vakspecialist kan beoordelen of de inhoud klopt en volledig is en of het advies van ChatGPT echt bruikbaar is. Wij geloven dat hierbij de 80-20 regel past: de opzet bedenken van een les met een goede structuur en oefeningen vraagt vaak 80% van je totale voorbereidingstijd voor een les, waardoor je nog maar 20% overhoudt voor de uitwerking van de les in een passende presentatie. Met ChatGPT heb je een tool in handen om dit meer in balans te brengen en creatiever te worden!