Make-over van een videoles


Begin 2020 moesten we samen met docenten snel schakelen om lessen te digitaliseren. Lessen in Zoom zijn opgenomen en worden soms nog gebruikt bij een aantal opleidingen. Voor diverse opleidingen is een nieuw ontwerp gemaakt, waarin we vasthouden aan blended learning met een goede verdeling tussen fysieke en online lessen. We hebben immers geleerd dat deelnemers de online lessen als prettig ervaren doordat ze in hun eigen tijd de lessen kunnen volgen. Uit inventarisatie bleek echter dat er nog wat verbeteringen mogelijk waren voor de (te) snel gemaakte videolessen. De afgelopen maanden zijn we dus druk geweest met makeovers voor diverse videolessen.

videoles

Foto: een green screen opname met docent Guido Kersten voor Basisopleiding drinkwaterproductie.

Aantrekkelijk maken van een videoles
Een voorwaarde om zelfstandig een online les volgen, is dat de les aantrekkelijk is voor de deelnemer. Zoom-opnames voldoen inhoudelijk en zijn vaak ook doorspekt met opdrachtjes, maar ze spreken deelnemers niet altijd aan. Het valt dan voor de deelnemer niet mee om de hele videoles thuis te volgen. Gemiddeld kijkt iemand het liefst 3 tot 6 minuten naar een kennisvideo. Met de makeovers proberen we tot inspirerende en dynamische videolessen te komen. Deze bestaan uit korte interactieve video’s die afgewisseld worden met vragen en opdrachten. Na afloop beschikt de deelnemer over de benodigde kennis over een specifiek onderwerp.

Lesgeven voor een green screen
Wateropleidingen investeert in videolessen. Zo beschikken we over een mobiele opnamestudio compleet met alle benodigde apparatuur zoals een green screen, studiolampen en camera. Docenten worden uitgenodigd om voor de green screen hun les te verzorgen. Met kledingadvies, want alleen effen kleding mag (dus geen ruitje of streepje) en geen groen.

videoles2Op video je verhaal doen voelt voor iedere docent in het begin toch anders. Het presenteren voor een camera is een vak apart. Je staat immers in je eentje voor een groen scherm tussen felle lampen te praten tegen een camera. Daarom proberen we de docent zo goed mogelijk te helpen, bijvoorbeeld door tips te geven over het aan te houden spreektempo. Als de docent eenmaal lekker in zijn verhaal zit en gewend is aan de omgeving, dan voelen de opnames bijna alsof de docent weer voor een echte groep deelnemers staat. En we zien dan dat de docent heel natuurlijk voor de camera komt te staan met een goede mimiek en passende intonatie. En juist dat is zo belangrijk om een les aantrekkelijk vorm te geven.

De docent stapt tijdens het lesgeven voor de camera naar verschillende posities. Deze geeft aan waar later visuals moeten komen. Na de montage van de video’s worden er diverse visuals toegevoegd ter ondersteuning, zoals afbeeldingen, animaties, geanimeerde grafieken of losse woorden. In dit geval komt de les van Guido Kersten over winning van de Basisopleiding drinkwaterproductie er als volgt uit te zien.

artikel videolessen

Andere online leervormen
Naast video’s met een green screen, gebruiken we ook andere vormen om deelnemers te voorzien van theoretische kennis. Denk aan een e-learningmodule, een klokhuis-documentaire, dronebeelden of animaties. Op deze manier bieden we deelnemers voldoende afwisseling tussen digitale leervormen. Door op te hoogte te blijven van de ontwikkelingen op dit gebied, blijven deze leervormen actueel en vernieuwend.

We gaan het gesprek graag aan over digitale leervormen die passen bij hun opleiding. Wil je hier eens met ons over sparren? Neem dan contact op met een opleidingskundig adviseur of de opleidingscoördinator van jouw opleiding.