Een (pub)quiz als interactieve werkvorm in een les: Meer dan een competitief spel!


Het toepassen van interactieve werkvormen in het lesprogramma is van essentieel belang om de betrokkenheid en leerrendement van deelnemers te vergroten. Een effectieve manier om dit te bereiken, is een (pub)quiz. Bij Wateropleidingen maken wij graag gebruik van dit soort werkvormen!

Afbeelding1

Waar zetten we het voor in?

Een (pub)quiz kan op verschillende manieren worden ingezet in onze opleidingen. Zo is een quiz een effectieve manier om voorkennis over het onderwerp te inventariseren, kennis te laten herhalen en/of na te laten denken over vraagstukken. Daarnaast kan de quiz worden gebruikt als een instrument om de voortgang van deelnemers te meten.

Voordelen van het gebruik van een quiz:

  • Verhoogde betrokkenheid: Een (pub)quiz creëert een competitieve en interactieve sfeer in de les, wat de betrokkenheid en motivatie van deelnemers vergroot. Het element van competitie kan deelnemers stimuleren om extra hun best te doen om de juiste antwoorden te vinden.
  • Actief leren: Door deel te nemen aan een quiz worden deelnemers actief betrokken in hun eigen leerproces. Ze worden gestimuleerd om na te denken over de lesstof, verbanden te leggen en relevante informatie op te halen. Dit bevordert een dieper begrip.
  • Analyse instrument: Docenten kunnen aan de hand van de antwoorden van deelnemers bepalen welke onderwerpen meer aandacht nodig hebben en dit direct toepassen in de (volgende) les. Daardoor ontstaat een betere aansluiting bij de wensen/behoeften van de verschillende deelnemers.
  • Bevordering van samenwerking en teamwerk: Een quiz kan ook worden georganiseerd in groepen, waarbij deelnemers samenwerken en als team werken om vragen te beantwoorden. Dit bevordert samenwerking, communicatie en probleemoplossend vermogen.
  • Een (pub)quiz is vooral heel leuk! Een quiz zorgt voor een energieke en levendige sfeer. Het plezier tijdens de quiz maakt het leren leuker en dat beïnvloedt de leerervaring en de interactie tussen docent en deelnemers positief.

Ervaring bij Wateropleidingen met de pubquiz

Kevin Michies en Douwe Schoonderwaldt vertellen meer over hun recente ervaring met een (pub)quiz over het onderwerp Assetmanagement:

"Tijdens deze pubquiz hebben we  4 soorten vragen gebruikt:

  • Vragen die tijdens de voorgaande cursus zijn behandeld en waarbij de kennis van de deelnemers wordt opgefrist;
  • Nieuwe vragen die in een toekomstige cursus behandeld gaan worden en de deelnemers prikkelen;
  • Algemene vragen uit de regio van de opdrachtgever die een luchtig karakter hebben;
  • Stellingvragen die niet gescoord worden als goed of fout, maar het gesprek onderling aanmoedigt.

In teamverband zijn de collega’s met elkaar de strijd aangegaan.

De groepen beantwoorden de vragen via hun mobiel. Het quizprogramma maakt direct een analyse, waarbij we per groep en per vraag het antwoord en de score kunnen zien. Dit geeft ons de mogelijkheid om direct na de pubquiz de resultaten te analyseren en hier een passende terugkoppeling op te geven. Bij de stellingvragen merk je dat de onderwerpen echt gaan leven, er meer inzichten ontstaan en de informatie echt op zijn plek valt." - Kevin Michies – Opleidingscoördinator Incompany & maatwerk

"Als quizmaster voor een groep staan lijkt op het eerste oog iets heel anders dan als docent, maar niets is minder waar! Het is een geweldig leuke vorm om in korte tijd verbonden te raken met de groep. Daarnaast krijg je heel snel inzicht in welk kennisniveau de deelnemers hebben én hoe actief ze willen leren.

Met de verschillende soorten vragen is ook een mooie mix te maken waardoor iedere deelnemer wel iets kan inbrengen. De stellingvragen geven als kers op de taart op een luchtige manier een prachtig beeld van hoe de interactie is tussen de deelnemers en met de quizmaster/docent Ik vind deze leervorm enorm waardevol om te gebruiken bij het vervolg van de opleiding en ga deze zeker vaker toepassen." - Douwe Schoonderwaldt – Projectleider/adviseur implementatie Docent Assetmanagement

Wil jij ook een (pub)quiz gaan gebruiken in jouw les? Geef dit dan aan bij de opleidingscoördinator van de betreffende opleiding of cursus. Onze didactisch team denkt graag met je mee!