Stimuleer deelnemers op voorbereiding les


Iedere docent zal dit herkennen. Op de DWO staat bij jouw les de voorbereiding: een hoofdstuk uit het lesboek doorlezen, een videoles bekijken of een opdracht maken. In jouw les blijkt echter, dat maar een enkeling dit gedaan heeft. In de voorbereiding van jouw les ben je er wel van uitgegaan, dat deelnemers zich hebben voorbereid. Als deelnemers dan onvoorbereid in de les komen, is dat flink balen. Hoe kun jij deelnemers stimuleren, om ze wel vooraf aan de slag te laten gaan?

claudia-dwo-2

Bij iedere opleiding of cursus geven we aan dat zelfstudie nodig is. Met zelfstudie bedoelen wij de tijd die je naast de lesdagen nodig hebt om je voor te bereiden voor een les, om na de les de leerstof te bestuderen en opdrachten te maken. In de praktijk blijken er allerlei obstakels te zijn waardoor deelnemers de voorbereiding van een les overslaan: geen tijd, heb het niet gezien/gelezen, te laat of niet aan gedacht, ik snapte niet wat de bedoeling was etc.  
En eerlijk gezegd herken ik dat wel. Ook ik had laatst een workshop waarvoor ik me moest voorbereiden. Helaas zag ik pas om 21.30 uur de avond ervoor, dat de doorlooptijd van de gevraagde e-learning 3 uur was…. Ook ik haak dan af, terwijl ik me echt had willen voorbereiden. Deze tijdsduur had ik graag vooraf willen weten, zodat ik dit had kunnen inplannen.  
Daarom geven we hier een aantal tips over hoe je deelnemers positief kunt beïnvloeden om aan de slag te gaan met de voorbereiding van de lessen.

Tip 1 - balans in de voorbereiding
Op de DWO zien we verschillende voorbereidingen. Bij de ene lesdag staat wel een voorbereiding en bij de andere niet. Ook kan het zijn, dat de voorbereiding te veel is voor een les. Wat denk je van deze voorbereiding?  
Voorbereiding

 1. Lees ter voorbereiding hoofdstuk 1 en 2 (blz. 2 t/m 17) van het lesboek door.
 2. Achtergrondinformatie: artikel ‘x’ en artikel ‘y’
 3. Opdrachten:
  •    Opdracht 1: Bekijk hier een filmpje en schrijf op wat je opvalt.
  •    Opdracht 2: Maak een overzicht van alle materialen die nodig zijn.
  •    Opdracht 3: Onderzoek in jouw eigen bedrijf wat zijn doen op dit gebied.
  •    Opdracht 4: Onderzoek wat nodig is voordat een project kan starten
  •    Opdracht 5: Beschrijf drie verschillende projecten.

Een dergelijke lijst aan activiteiten is goed bedoeld, maar voor deelnemers een reden om niet te starten. Balans is daarom belangrijk: voor iedere lesdag maximaal een of twee voorbereidende taken, zodat de deelnemer weet, dat er altijd huiswerk is en dat de tijdsbesteding in evenwicht is.  
Samen met de opleidingscoördinator kun je zorgen voor deze balans op de DWO. Daarnaast zijn de evaluatievergaderingen de ideale gelegenheid om dit soort zaken samen af te stemmen. Balans in de voorbereiding helpt niet alleen voor jouw eigen les, maar ook voor die van jouw collega. En weet dat een opleidingskundig adviseur graag met je meedenkt over een passende opdracht.

Tip 2 – maak de voorbereiding SMART
Voor een deelnemer werkt het motiverend, als je weet waarom de voorbereiding nodig is en hoeveel tijd het kost om dit uit te voeren. Gebruik daarom de SMART formule voor een duidelijke voorbereiding.


Specifiek: beschrijf de opdrachten zo concreet mogelijk. Schets een beeld wat je met de informatie gaat doen. Geef aan welke hulpbronnen ze mogen gebruiken (boek, collega etc.).
Meetbaar: geef in de voorbereiding aan wanneer je de informatie wilt hebben. In de discussie, toesturen per mail of bespreken tijdens de les.
Acceptabel: bedenk of de opdracht past bij de kennis die de deelnemers al hebben. Een te moeilijke opdracht is voor deelnemers een reden om niets te doen. Bedenk een opdracht die aansluit bij de voorkennis en/of werkpraktijk van de deelnemers.   
Resultaat: beschrijf zo duidelijk mogelijk wat de opdracht moet opleveren. Moet de deelnemer echt twee hoofdstukken lezen of moet hij/zij drie begrippen kennen? Is het de bedoeling dat de deelnemer noteert wat opvalt of moet hij/zij de onderdelen van het zuiveringsproces opschrijven.
Tijd: hoelang duurt het om een tekst te lezen, opdracht uit te voeren, een filmpje of video te kijken? Geef een tijdsindicatie. 

Een SMART voorbereiding ziet er zo uit:
“De distributie van drinkwater is bij ieder bedrijf anders ingericht. In deze les gaan we de verschillen in kaart brengen. Daarvoor is het nodig dat je drie zaken uitzoekt bij jouw eigen bedrijf. Een collega van de afdeling Distributie kan je hier vast bij helpen.

 1. Wat is het verschil tussen transport-, hoofd- en dienstleidingen bij jouw bedrijf?
 2. Welke materialen worden er voor deze drie type leidingen gebruikt. Schrijf dit op per type leiding.
 3. Is het leidingnet vertakt of vermaasd?

Om de betekenis van verschillende begrippen te leren, lees je hoofdstuk 3 en 4 van het lesboek. Het maken van deze opdracht duurt maximaal een uur. Neem de informatie mee naar de les. Je mag deze opdracht ook samen maken met andere deelnemers van jouw bedrijf”.


Tip 3 – beloon gewenst gedrag
Geef altijd aandacht aan de voorbereiding in jouw les. Het werkt demotiverend als deelnemers zich wel voorbereid hebben en de docent komt er niet op terug in de les. Ook volwassenen vinden het heel fijn als inspanning beloond wordt. Check met bijvoorbeeld handopsteken, wie de voorbereiding heeft gedaan. Zo meet je de deelname. Daarnaast mag je best vragen waarom anderen de opdracht niet hebben gedaan. Wellicht hoor je feedback, waarmee je volgende keer jouw voorbereiding kunt verbeteren.


Geef complimenten aan diegenen, die de moeite hebben genomen om de voorbereiding uit te voeren en bespreek vooral hun resultaten. Ook al heeft maar één persoon de opdrachten gemaakt, geef die persoon dan de volle aandacht. Zo beloon je gewenst gedrag!


Tot slot
We hopen van harte dat deze drie tips je helpen om een stimulerende voorbereiding op de DWO te plaatsen en aandacht te geven in de les. Als je naar aanleiding van deze blog je voorbereiding wil verbeteren, neem dan contact op met je opleidingscoördinator of een medewerker van Team Didactiek. Succes!