Doel

Toxische stoffen in het oppervlaktewater en de effecten op flora, fauna en de mens krijgen steeds meer aandacht in de media. Denk aan het voorkomen van Pyrazol, GenX, medicijnresten en chemicaliën in oppervlaktewater. Deze stoffen komen via (il)legale lozingen in het oppervlaktewater en verstoren de ecologie van het oppervlaktewater en de werking van de afvalwaterzuivering. Welke concentraties schadelijk zijn en welke gevolgen de concentraties hebben voor de waterkwaliteit is veelal onbekend. In deze cursus leer je wat het gedrag is van toxische stoffen op basis van fysisch-chemische kenmerken, hoe dit gedrag wordt beïnvloed, wat de effecten zijn op flora en fauna, en wat je vooral wel of niet moet doen na een calamiteit.

Na afloop van de cursus weet jij meer over toxiciteit. Je kunt een advies geven hoe om te gaan met lozingen of calamiteiten en over de inlaat van oppervlaktewater voor drinkwater. Ook kun je de effecten van toxiciteit op flora en fauna beter interpreteren.

Inhoud

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • De meest voorkomende toxische stoffen
  • Basiskennis toxiciteit
  • Concentraties
  • Verspreiding
  • Effecten op korte en lange termijn
  • Lozingen en calamiteiten

Vorm

Op basis van praktijkvoorbeelden bij Rijkswaterstaat, waterschappen en drinkwaterbedrijven bespreken we de theorie. We gaan in op casussen, toxiciteit als sleutelfactor en op jouw vragen.

Bijzonderheden

Op basis van praktijkvoorbeelden bij Rijkswaterstaat, waterschappen en drinkwaterbedrijven bespreken we de theorie. We gaan in op casussen, toxiciteit als sleutelfactor en op jouw vragen. Neem zelf een laptop mee, zodat je gedurende de cursus zelf met behulp van Excel kan rekenen aan stofconcentraties van verontreinigingen en gebruik kan maken van het metamodel PCLake.

Incompany

Je kunt deze cursus binnen je bedrijf organiseren. De inhoud stemmen we af op de wensen van jouw organisatie en medewerkers. Dit bevordert in grote mate het rendement van een cursus. Wil je deze cursus incompany organiseren? Vraag dit dan aan via dit formulier.


Doelgroep

medewerkers waterkwaliteit

Instapniveau

mbo/hbo

Variant

Dag cursus

Duur

1 bijeenkomst

Maximaal aantal deelnemers

18

CoordinatorVoorlopig inschrijven

Wil je alvast een plaats voor deze cursus reserveren? Schrijf je dan hier voorlopig in.

Meer informatie

Wil je op de hoogte blijven van het cursusaanbod in het vakgebied gezondheid? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.