Wateropleidingen hybridiseert haar opleidingen: een mix tussen fysiek en digitaal leren


Hybridiseren is sinds het cursusjaar 2020-2021 het belangrijkste werkwoord binnen Wateropleidingen geworden. Wat houdt dit in, wat betekent dit voor docent en cursist en hoe pakken wij de hybridisering aan? Dat lees je in dit artikel.

lessen

Wat is hybridisering?
Hybridiseren betekent dat wij fysieke en digitale leervormen in onze opleidingen toepassen. Denk aan videolessen, webinars, fysieke lessen, excursies en groepsopdrachten. We kiezen de meest passende leervorm op basis van de leerdoelen en het ontwerp van de opleiding. Kennisleerdoelen reiken we vooral aan met videolessen, omdat dit veelal door te luisteren naar een docent geleerd kan worden. Als de leerdoelen van een hoger abstractieniveau zijn, dus meer begrips- of toepassingsgericht, dan kiezen we voor een webinar of een fysieke les. Naast de leerdoelen is natuurlijk ook de inhoud van de lesstof bepalend voor welke leervorm wij kiezen. Bijvoorbeeld bij rollenspellen, cases en bij een les waarin veel berekeningen moeten worden geoefend kiezen we voor fysieke lessen in plaats van webinars. Dan kunnen docent en cursisten ook elkaars non-verbale reacties zien!

Wat merken cursisten van de hybridisering?
Voor cursisten wordt de lesstof op de, volgens ons, meest passende manier aangereikt. Daarnaast scheelt het cursisten enorm veel reistijd, omdat ze niet meer ‘standaard’ fysiek aanwezig hoeven te zijn. Verder worden in de opleidingen ook veel meer visuele elementen toegevoegd. Cursisten leren niet alleen meer door het te horen, maar ook door het te zien. Dit versterkt elkaar en helpt de cursisten om de lesstof beter te begrijpen.

Betekenis voor docenten
De hybridisering betekent ook een grote verandering voor docenten. Zij moeten nu in plaats van alleen fysiek lesgeven ook vaker digitaal lesgeven. Samen met onze docenten maken we de lesplannen, zodat er ook in een webinar voldoende gelegenheid is voor interactie, opdrachten, groepswerk en het actief verwerken van de lesstof. Ook trainen wij onze docenten in het gebruik van de software waarmee wij webinars geven.

Hybridisering in coronatijd
Door de ingeslagen weg zijn we beter voorbereid om ook tijdens het coronavirus onderwijs te bieden. Waar we normaal zouden kiezen voor een fysieke les, dwingt het coronavirus ons om nu dezelfde leerdoelen digitaal te bereiken. We leren hier continu door en ook zien we dat er steeds meer online tools beschikbaar komen die hier aan bijdragen.

We zijn dus in staat om lopende en nog te starten opleidingen en cursussen te continueren. En ook zien we dat we bij maatwerk en incompanies steeds meer aanvragen krijgen voor digitaal onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van webinars. Ook dan kijken we hoe we de lesstof op de meest passende manier kunnen overdragen. En maken wij samen met onze docenten de webinars zo, dat er voldoende ruimte is voor interactie en de lesstof actief wordt geleerd.