Optimaliseren samenwerking jonge en ervaren collega’s


We zien jonge collega’s instromen in de watersector. Een goede en noodzakelijke ontwikkeling. Belangrijk is dat jonge collega’s zich thuis voelen in de sector en de juiste kennis opnemen van ervaren collega’s. Dit vraagt een intensieve samenwerking. Om deze samenwerking te optimaliseren heeft Wateropleidingen samen met Jong Waterbeheer (STOWA) een cursus ontwikkeld: Ecosysteem van de werkvloer

jonge-en-ervaren-medewerkers-3

De watersector vergrijst. Ervaren krachten stromen uit, jonge medewerkers stromen in en daarom wordt het borgen van kennis en vaardigheden noodzaak. De cursus "Ecosysteem van de werkvloer" is gericht op het bevorderen van de samenwerking en kennisoverdracht tussen jonge en ervaren medewerkers in de watersector. De cursus, ontwikkeld door Wateropleidingen in samenwerking met Jong Waterbeheer (STOWA), heeft als doel om de verbinding tussen jonge en ervaren medewerkers te versterken, zodat de kennis en vaardigheden binnen de watersector behouden blijven.

Als in company cursus kan alles goed kan worden afgestemd op de situatie van de opdrachtgever en de betrokken collega's. Het is belangrijk dat jonge medewerkers zich gewaardeerd en ondersteund voelen, terwijl ervaren medewerkers de mogelijkheid krijgen om hun expertise te delen en een waardevolle bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de nieuwe generatie in de sector.

jonge-en-ervaren-medewerkers-1jonge-en-ervaren-medewerkers-2

Tijdens deze bruisende cursus leren deelnemers hoe ze effectiever kunnen samenwerken, communiceren en kennis kunnen overdragen. Er wordt aandacht besteed aan het begrijpen van elkaars perspectieven, het creëren van een stimulerende werkomgeving en het ontwikkelen van mentor-mentee relaties. Actieve werkvormen versterken de verbinding tussen collega's en het resultaat is een magazine vol persoonlijke inzichten en afspraken voor een optimale samenwerking! 
De cursus "Ecosysteem van de werkvloer" is een waardevol instrument om de kennis en vaardigheden binnen de watersector te behouden en jonge medewerkers te helpen groeien en gedijen in hun carrière. Zo dragen Wateropleidingen en Jong Waterbeheer bij aan duurzame kennisoverdracht binnen de watersector.