Wateropleidingen zoekt aansluiting bij de sector


Een van de doelen van 2017 was om er voor te zorgen dat ons unieke aanbod van vakopleidingen nog beter aansluit bij de behoefte in de watersector. Waar nodig vullen we ons aanbod aan. We verbeteren de verbinding tussen werk- en leerprocessen en sluiten aan op de eisen van de rol en taak.

Om dit vorm te geven hebben we actief de samenwerking gezocht met diversie platfora en landelijke commissies. Zo bewaakt het Platform Professionalisering Inspectie Waterkeringen (PIW) de kwaliteit van onze opleiding Visuele Inspectie van Waterkeringen. In samenwerking met dit platform is de opleiding geactualiseerd en is een praktijkexamen opgezet. Via de PIW houden we nieuwe ontwikkelingen die in de opleiding opgenomen moeten worden in de gaten.

Vanuit het Platform Beheer en onderhoud van de STOWA is de cursus ecologisch oeverbeheer ontwikkeld. Doel is om met de juiste inrichting en beheer van oevers de KRW doelen te behalen. Oeverbeheer is één van de taken die de vakman heeft. Met het platform wordt bekeken welke kennis en vaardigheden nog meer nodig zijn om tot een goede vakman te komen.

Voor de visuele inspectie cursussen die we van Rioned hebben overgenomen, hebben we een werkveldcommissie ingericht. Zij bewaken de kwaliteit van de opleidingen en borgen hierdoor het vakmanschap van de rioolinspecteur. In de werkveldcommissie zijn alle belanghebbende partijen vertegenwoordigd, waaronder de Vlaamse Vlario.