Wateropleidingen ISO 9001-2015 gecertificeerd


Wateropleidingen heeft zich in april laten auditeren volgens de ISO 9001-2015 norm. Met goed resultaat! Na 2 aanpassingen te weten de verwijzing naar de norm in ons handboek en de directiebeoordeling conform de nieuwe norm mochten we na de zomer het certificaat in ontvangst nemen.

De maanden voor de audit hebben we de overgang van 2008 naar 2015 geleidelijk laten verlopen. We toetsten onze procedures aan de nieuwe versie van de norm en pakten vervolgens de “gaten” op.  Door de ontwikkeling van de meerjarenstrategie 2017-2020 hadden we de stakeholders en de ontwikkelingen in de sector goed in beeld. Ook het werken volgens de PDCA cyclus deden we al uitgebreid door alle evaluaties en de bijstelling van cursussen.

Wat nieuw voor ons is, is het risico gestuurd werken. Onbewust doen we dit wel  en als er iets gebeurd dan weten we direct wat we moeten doen. Nu word en de risico’s expliciet gemaakt. Nadenken over risico’s, preventieve maatregelen, opstellen risicodossiers hebben we opgepakt. In plaats van het je laten overkomen, wordt nu bewust nagedacht over situaties met  kans en gevolg.