Regeerakkoord vraagt om waterkennis!


Een groener, klimaatbestendiger en duurzamer Nederland zijn de serieuze ambities van het nieuwe kabinet. Met het regeerakkoord 2017 'Vertrouwen in de toekomst' is dan ook een duidelijke koers uitgezet. De (klimaat)maatregelen uit het regeerakkoord geven richting aan de watersector om de doelen op het gebied van Waterkwaliteit en Waterveiligheid te kunnen realiseren.

Het Regeerakkoord zet ook accenten voor de koers van het onderwijs die nodig zijn in een snel veranderende maatschappij. Leven Lang Ontwikkelen via bijscholing, herscholing, verdieping, verbreding, het zijn allemaal uitdagingen waar mensen hun hele arbeidzame leven mee te maken krijgen en nu al hebben. Om daarvoor goede opleidingen aan te kunnen bieden is adequate kennis van de doelgroep nodig, maatwerk en flexibiliteit.

Wateropleidingen combineert de thema’s water&klimaat met leven lang ontwikkelen. Onze strategie 2017-2020 ‘Actueel vakmanschap’ biedt een goede basis die wij komende jaren zullen aanscherpen op basis van nieuwe ontwikkelingen. Zodat wij invulling kunnnen geven aan de uitdagingen van de watersector. Wateropleidingen is al meer dan 22 jaar de vakopleider voor de watersector. We brengen praktijkgerichte en actuele waterkennis op een hoger peil. Met een uniek aanbod zorgen wij dat de waterprofessional zich blijft ontwikkelen. Deze persoonlijke ontwikkeling is nodig. In onze strategie leggen we de nadruk op de waterprofessionals. Actueel Vakmanschap verwoordt de kennis en kunde die past bij duurzame inzetbaarheid in een brede en ontwikkelende sector. Wateropleidingen wil het vakmanschap een nieuwe invulling geven. Een invulling die past bij toekomstige thema’s van veiligheid en duurzaamheid.
Zo werkt Wateropleidingen mee aan een groener, klimaatbestendiger en duurzamer Nederland en hebben wij vertrouwen in de toekomst.

Heb je vragen over onze strategie, neem dan contact met ons op (030) 60 69 400 of [email protected].