E-waternieuws nr. 18

Header E-Waternieuws2
Jaargang 12 | nummer 18 | oktober 2017

Regeerakkoord vraagt om waterkennis!

Regeerakkoord vraagt om waterkennis!

Een groener, klimaatbestendiger en duurzamer Nederland zijn de serieuze ambities van het nieuwe kabinet. Met het regeerakkoord 2017 'Vertrouwen in de toekomst' is dan ook een duidelijke koers uitgezet. De (klimaat)maatregelen uit het regeerakkoord geven richting aan de watersector om de doelen op het gebied van Waterkwaliteit en Waterveiligheid te kunnen realiseren.

KIAD = vakmanschap

Wateropleidingen over examinering KIAD

Kwaliteit Instructie Aanleg Drinkwater (KIAD) is een persoonscertificering voor alle medewerkers van de drinkwaterbedrijven en de aannemerij die werkzaamheden verrichten aan het drinkwaterdistributienet. Wateropleidingen heeft van Stichting KIAD de opdracht gekregen om het gehele proces van ontwikkelen en afnemen van examens rondom deze certificering te verzorgen.

Train de trainer voor INNW docenten

Wateropleidingen - didactische training voor INNW docenten sept 2017

Donderdag 5 oktober kwamen zeven INNW (Implementatie Nieuwe Normering Waterveiligheid) -docenten naar ons kantoor om hun didactische vaardigheden op te frissen en aan te vullen.
Wateropleidingen werkt met vakspecialisten, of tegenwoordig steeds vaker Subject-Matter-Experts (SME) genoemd. Vakspecialisten die in de regel over weinig docentvaardigheden beschikken.

Zuiveren met Anammox start 14 november 2017

Cursus Zuiveren met Anammox

In 2020 moeten de eerste afvalwaterzuiveringsinstallaties energie neutraal zijn. Om dit te realiseren zijn nieuwe methodes nodig om het energieverbruik te verminderen. Zo is Anammox (ANaerobe AMMonium OXidatie) ontwikkeld. Anammox is een nieuw anaeroob proces, waarbij nitriet en ammonium uit afvalwater wordt verwijderd door omzetting in stikstofgas.

Geef jezelf een boost deze winter! Doe mee met de Week van de loopbaan

Week van de loopbaan november 2017

Ook dit najaar organiseert en ondersteunt het A&O-fonds Waterschappen de Week van de Loopbaan. Dit keer van 13 tot en met 17 november 2017. Het A&O-fonds Waterschappen wil met de Week van de Loopbaan sectorbreed aandacht besteden aan loopbaanontwikkeling en mobiliteit van medewerkers.

Cursuskalender november 2017

Wateropleidingen: Afmelden | Adres wijzigen | Vragen

Volg ons op volg-ons-linkedin volg-ons-twitter