Zuiveren met Anammox start 14 november 2017


In 2020 moeten de eerste afvalwaterzuiveringsinstallaties energie neutraal zijn. Om dit te realiseren zijn nieuwe methodes nodig om het energieverbruik te verminderen. Zo is Anammox (ANaerobe AMMonium OXidatie) ontwikkeld. Anammox is een nieuw anaeroob proces, waarbij nitriet en ammonium uit afvalwater wordt verwijderd door omzetting in stikstofgas.

In de cursus Zuiveren met Anammox leer je hoe het Anammox proces werkt en hoe dit proces beheersbaar is binnen een afvalwaterzuiveringsinstallatie. Ook maak je kennis met een variant van Anammox, de koude Anammox, waarbij geen BZV meer nodig is voor het verwijderen van stikstof.

Na afloop van de cursus ben je in staat om voor de eigen zuivering een technische en economische afweging te maken of Anammox een geschikt alternatief is om energie te besparen.

Enthousiast? De cursus start op 14 november, meld je aan via onze website. Eerst meer informatie? Neem contact op met Petra Barte (030) 60 69 403, zij helpt je graag op weg.

“De combinatie tussen theorie en praktijk , de discussie en het uitwisselen van ervaringen met de medecursisten vond ik de sterke punten van de cursus. Ik heb meer inzicht in Anammox gekregen.”- (cursist Waterschap Scheldestromen)