Vruchtbare co-creatie van Waternet en Wateropleidingen


Professioneel Assetmanagement, dat is waar Waternet zich in wil ontwikkelen. Na een succesvolle uitvoering van de opleiding Assetmanagement in 2017, kwam nu de wens voor een tweede uitvoering. Gericht op werknemers binnen het watersysteem, de drink- en afvalwaterketen. Een opleiding waarbij de praktijk van de complete watercyclus centraal staat. Het doel van de opleiding? Betere analyses uitvoeren en de uitkomst hiervan in heldere kaders en richtlijnen vertalen voor de uitvoering.

Peter Wassenaar (teamleider Waternet - Assetmanagement Waterketen) en Peter Steenkamer (HR-adviseur Waternetacademie) riepen de hulp in van Wateropleidingen bij het organiseren van de tweede uitvoering.

Het resultaat is een intensieve opleiding van 19 dagdelen. De lessen zijn in handen van docenten van de Technische Universiteit Delft en praktijkdocenten van Waternet. ‘Alle theorie en praktijk koppelen we aan de gehele watercyclus. Natuurlijk is er aandacht voor ISO 55000’, aldus Peter Wassenaar, tevens hoofddocent van deze opleiding. De cursisten werken aan een eigen gekozen individuele opdracht waarbij een interne praktijkopleider hen begeleidt. De beoordeling ligt bij een onafhankelijke examencommissie. Ben je geslaagd voor de opleiding? Dan ontvang je het diploma Assetmanagement.

Net als Waternet geïnteresseerd in een opleiding Assetmanagement met een hoog rendement? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden voor jouw organisatie te bespreken. We denken graag met je mee.

Hanna Langerak: [email protected]

Els Vernooij: [email protected]


Van rechts naar links: Hanna Langerak, Peter Steenkamer, Peter Wassenaar, Els Vernooij