Goed nieuws voor de watersector! Meer waterkennis in het vmbo.


Toekomstige vmbo examenkandidaten stromen met een hogere basiskennis van water door naar het vervolgonderwijs. Ook maken zij tijdens hun vmbo opleiding kennis met beroepen in de aannemerij, bij drinkwaterbedrijven en waterschappen. Goed nieuws voor de watersector! De overheid heeft het thema water toegevoegd aan de exameneisen van het vmbo profiel groen en met het keuzevak ‘Water’ krijgt het thema een meer prominente plaats in het lesprogramma. Maar hoe bereid je de docenten van het vmbo daar op voor?

Wateropleidingen helpt! Op verzoek van Stichting Platforms VMBO organiseert Wateropleidingen dit najaar weer de Kennisdagen Water. Dagen waarop de docenten van het vmbo de kans krijgen om hun waterkennis op te frissen, te verdiepen of te verbreden. Monsters nemen van water, de theorie bespreken over het meten van de hardheid of het proces van waterzuivering doorgronden. Of echt zicht krijgen op ons watersysteem. Actuele onderwerpen door nieuwsberichten over deltaprogramma, klimaatadaptatie en rivierverruimingen krijgen de aandacht. Dagen met veel doen, zien, horen en kennisdelen. Een dag met het oog op de toekomst. Na afloop van deze dagen hebben de docenten volop inspiratie opgedaan om het keuzevak ‘Water’ op een uitdagende manier te kunnen geven. Docenten van het vmbo kunnen deelnemen aan deze kennisdagen door  zich aan te melden via de site van bijscholing vmbo:

De volgende dagen zijn gepland:

  • Woensdag 29 november: wat zit er in water en hoe zorg je dat water schoon blijft?
    Deze dag wordt georganiseerd in Nieuwegein.
  • Donderdag 7 december: Teveel of te weinig water?
    Deze dag vindt plaats in Nieuwerkerk aan de IJssel.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Els Vernooij.