Wateropleidingen voor Dijkwerkers


Voor het 8e Deltacongres in Leeuwarden wisten 1500 enthousiaste bezoekers de toegangspoort te vinden. In een beursachtige omgeving werden dijk- en deltawerkers geïnspireerd door de top van het Deltaprogramma en veel collega-deltawerkers die hun ervaring deelden. Feiten en fictie, getallen en verbeelding wisselden elkaar af op verschillende podia en in de wandelgangen. Door de drukke bezetting van het congres vierde het informeel leren hoogtij. Wateropleidingen biedt vele mogelijkheden voor lifelong learning, ook voor de dijkwerkers. Breedte en verdieping in de opleiding Dijktechniek, monitoring van dijken in de opleiding Visuele Inspectie maar natuurlijk ook de basis bij de opleiding Basiskennis Waterkeringen. In consortium met PAO, HKV en Wateropleidingen mogen wij de cursussen Nieuwe Normering en WBI uitvoeren. Dat maakt ook ons tot Dijkwerkers!

Meer informatie? Neem contact op met Claudia Peters, 030-6069418, claudia.peters@wateropleidingen.nl


Nationaal Deltacongres 2017