Hoe is het nu met: de eerste groep Dijktechniek cursisten?


Om deze vraag te beantwoorden, belden we met de cursisten van het eerste uur. Precies één jaar geleden rondden zij de eerste uitvoering van de opleiding af. Goed om te horen dat zij nog steeds met enthousiasme op de opleiding terugkijken èn het geleerde toepassen in de praktijk.

De cursisten geven aan dat zij tijdens de opleiding volledig zijn meegenomen in het complete proces van een dijkversterking. Van het ontwerp tot aan de uitvoering, de cursisten weten wat er speelt. Iedere cursist past verschillende aspecten uit de opleiding toe in het dagelijks werk. De breedte van de opleiding, het rekenen aan faalmechanismen en de opgedane theoretische kennis dragen hieraan bij.

Een greep uit de reacties:
“Ik blik vaak tijdens mijn werk terug op de opleiding. Zo voer ik vaak nog een stakeholdersanalyse uit, weten wie je omgeving is en waar je op moet letten. Maar ook gewoon het hele proces helpt mij in mijn werkzaamheden, wat kan er allemaal gebeuren.”

“Ik kan nu goed in gesprek met de specialisten. Ik kan de juiste vragen stellen en ik kan ze goed volgen.”

“Ik kan nu beter opdrachten formuleren. En beter prioriteiten stellen tijdens projecten, omdat ik weet wat belangrijk is.”

Er waren ook tips om de kwaliteit van de opleiding nog verder te verbeteren. De modules Dijkversterking in Uitvoering (3) en Integratie & Vakmanschap (4) verdienden een verdiepingsslag. Het afgelopen jaar is Wateropleidingen hier al mee aan de slag gegaan. Module 3 is uitgebreid met een schriftelijk tentamen en de nieuwste kennis over de uitvoering van dijkversterkingen integreren we in de opleiding.

In september start de vierde uitvoering van de opleiding Dijktechniek. We zijn op zoek naar een gemêleerd gezelschap. Ben jij betrokken bij dijkversterkingsprojecten vanuit Rijkswaterstaat, het waterschap, de aannemerij of bijvoorbeeld een ingenieursbureau en wil je je kennis verdiepen? Schrijf je dan in! Wil je eerst meer informatie? Neem dan contact op met Laura Bon.