Virtual Reality bij Waterschap Rivierenland


Tijdens de basisopleiding Muskus- en Beverratten heeft er een pilot Virtual Reality plaatsgevonden bij het onderdeel flora en fauna. Vanwege de winterperiode is Virtual Reality toegepast als alternatief voor een flora en fauna excursie. Vanuit de stoel planten herkennen, terwijl er buiten sneeuw ligt.

Wateropleidingen werkt nu al meer dan 5 jaar met haar digitale leeromgeving, de DWO. Deze omgeving zetten we vooral in om het leren te ondersteunen. Animaties, films, oefenvragen, praktijkvoorbeelden maken het leren interactiever. Cursisten waarderen deze ondersteuning en leveren hun inbreng door ook foto’s en actualiteiten van hun eigen bedrijf in de omgeving te plaatsen.

De digitale weg die we zijn ingeslagen, breiden we verder uit. We starten nu met een pilot Virtual Reality om nog dichter bij de praktijk te staan. Als pilot hebben we het flora onderdeel van de  basisopleiding Muskus- en Beverratten gekozen. Flora herkennen in de winter is lastig. Maar door  360 graden opnames  in de zomer te maken kunnen we de beleving met Virtual Reality op elk moment aanbieden. Of er nu sneeuw ligt of de planten staan nog niet in de bloei dat maakt niet meer uit. We nu kunnen virtueel door het veld lopen en planten herkennen.

De pilot hebben we in december getest. Zoals je op de foto’s kunt zien was iedereen er druk mee bezig. Iedereen liep door een bloemrijk veld, langs een vijver en watergang op zoek naar planten. Waar je liep werden er vragen gesteld, foto’s getoond en video’s gestart. Op een draaistoel zitten was wel erg prettig. Zo kan je alle kanten bekijken.

Na afloop concludeerden we dat iedereen het leuk vond om met Virtual Reality aan de slag te gaan. Liever gaat iedereen naar buiten maar het was voor nu een goed alternatief. Zeker waren er punten om aan te passen. Maar er werden ook veel kansen genoemd. Die kansen gaan we verder uitwerken.

Wil jij meer weten over deze nieuwe vorm van leren, neem dan contact op met Ingrid Schröders.