Digitale Werkvormen


Een interactieve les vergroot de betrokkenheid en het leerrendement van de deelnemers. Onderstaande digitale werkvormen kun je gebruiken om je online les interactief te maken. De werkvormen zijn gerubriceerd op basis van het doel dat je met de werkvorm wilt bereiken.

Werkvormen2020_thema's_Kennismaken   Werkvormen2020_thema's_Theorie naar praktijk vertalen  Werkvormen2020_thema's_Kennis en mening verzamelen  Werkvormen2020_thema's_Reflecteren  Werkvormen2020_thema's_Digitaal ook mogelijk

Kennismaken

Een kennismaking aan het begin van een opleiding of cursus is erg belangrijk. Docent en deelnemers leren elkaar kennen en je activeert de groep om mee te doen. Deze werkvormen kun je hierbij gebruiken.

Landkaart

Landkaart

In je presentatie neem je de kaart van Nederland op en vraag je deelnemers met annotate een plaats te markeren. Bijvoorbeeld waar ze werken, wonen, hebben gestudeerd of zijn geboren.

Voorwerp in beeld

Voorwerp in beeld

Vraag de deelnemers zich voor te stellen aan de hand van een voorwerp. Dit voorwerp tonen zij voor de camera en moet symbool staan voor iets wat ze willen leren of iets wat hen typeert.

Een woord

Één woord

Laat deelnemers in de chat één woord zetten dat hen typeert. Ga vervolgens alle reacties af door deelnemers om beurten het woord te geven en meer over zichzelf te laten vertellen.

Stel de ander voor

Stel de ander voor

Verdeel de deelnemers in tweetallen met breakout rooms. Daar ga zij vijf minuten met elkaar in gesprek. Na deze kennismaking laat je de duo’s plenair elkaar voorstellen in 30 seconden.

Theorie naar praktijk vertalen

Door deelnemers met het geleerde aan het werk te zetten, breng je de theorie tot leven en vergroot je het leerrendement. Deze werkvormen kun je gebruiken om deelnemers de theorie te laten toepassen en verdiepen.

Case

Case

Verdeel de deelnemers in groepjes met breakout rooms, waarin zij met een vraagstuk aan de slag gaan. Niet ieder groepje hoeft dezelfde casus te krijgen.
Maak het vraagstuk zo concreet mogelijk.

Op volgorde

Op volgorde

Gebruik een online tool om een prikbord te maken. Zet hier digitale kaartjes klaar met daarop de stappen van een proces uit de praktijk. Verdeel de deelnemers in breakout rooms en laat hen de kaartjes op de juiste volgorde zetten.

Prikbord

Prikbord

Verdeel de deelnemers in groepjes met breakout rooms. Hier gaan ze over een onderwerp informatie verzamelen door online een prikbord te vullen. Plenair delen de groepjes hun bevindingen en vullen elkaar aan.

Rollenspel

Rollenspel

Verdeel de deelnemers in groepjes met breakout rooms. Je wijst iedere deelnemer een rol of functie toe en laat hen vanuit die rol op een situatie reageren. Zo wordt een situatie vanuit verschillende standpunten bekeken.

Rekenloefeningen

Rekenoefeningen

Zet een blanco dia in je presentatie en gebruik de functie annotate om hier een rekensom op te schrijven. Dit maakt voor deelnemers inzichtelijk welke stappen je zet bij het maken van een berekening.

Digitaal locatiebezoek

Digitaal locatiebezoek

Bezoek een locatie digitaal als fysiek langsgaan niet mogelijk is. Met een 360 graden camera kun je locaties in beeld brengen en op interactieve wijze tonen in je les.

Kennis en mening verzamelen

Deelnemers laten antwoorden op vragen is één van de makkelijkste manieren om tot interactie te komen. Digitaal kun je hierbij verschillende tools inzetten die je helpen om aantrekkelijk vorm te geven.

Geen fout antwoord

Geen fout antwoord

Bedenk één of meer vragen waarop meerdere antwoorden mogelijk zijn. Zet deze vragen klaar in de online tool en vraag deelnemers om deze in de les te
beantwoorden.

Neem plaats op de lijn

Neem plaats op de lijn

Zet in je presentatie een stelling met een horizontale lijn met aan beide kanten de uiterste antwoorden. Vraag vervolgens aan de deelnemers om aan te geven waar zij zichzelf plaatsen op de lijn.

Associeren

Associëren

Vraag deelnemers waar ze aan denken bij een bepaald onderwerp. De antwoorden vullen ze in via steekwoorden in een online tool (die je vooraf hebt
klaargezet). De antwoorden verschijnen in beeld als een woordenwolk.

Quiz

Quiz

Met een quiz kun je de voorkennis van deelnemers inzichtelijk maken, of de kennis testen die zij vergaard hebben. Jij als quizmaster krijgt live alle antwoorden binnen.

Reflecteren

Om het geleerde te borgen is het belangrijk om aan het einde van de les terug te kijken op de leerdoelen en de lesstof. Door dit met interactieve werkvormen te doen, stimuleer je de deelnemers om na te denken wat ze hebben geleerd.

Email aan jezelf

E-mail aan jezelf

Laat deelnemers in een e-mail schrijven wat ze hebben geleerd. En wat ze anders willen doen in hun werk. Ze worden er dan nog een keer aan herinnerd wat ze hebben geleerd en wat ze anders zouden willen doen.

Twee inzichten

Twee inzichten

Vraag aan deelnemers om voor zichzelf twee inzichten te noteren die ze opgedaan hebben in de les of opleiding. Door dit aan de deelnemers te vragen, worden de inzichten beter geborgd. En onthouden ze de nieuwe kennis beter.

Drie woorden

Drie woorden

Zet een reflectievraag op je slide, waarin je deelnemers vraag om terug te kijken op de les. Vraag hen bijvoorbeeld om de les samen te vatten in drie woorden en deze in te vullen in de chat.

30 seconds

30 seconds

Via de chat stuur je een belangrijk begrip uit de lesstof één op één naar een deelnemer. Vraag deze vervolgens om het begrip te omschrijven zonder het
woord te benoemen.

Digitaal ook mogelijk

Naast bovenstaande werkvormen wijzen we je ook graag op enkele digitale tools die je kunt gebruiken in je lessen.

Virtuele rondleiding

Virtuele rondleiding

Als het niet mogelijk is om een locatie te bezoeken, dan zijn er ook andere manieren om de locatie in beeld te brengen. Gebruik bijvoorbeeld Google
Earth of maak een vlog om deelnemers rond te leiden.

Digitale flipover

Digitale flipover

Gebruik een digitaal whiteboard om (aan)tekeningen op te maken. Neem hiervoor een witte dia op in je presentatie en gebruik de functie annotate om te
tekenen/typen.

Rad van fortuin

Het rad van fortuin

Draai aan het rad om iemand de beurt te geven. Doordat iedere deelnemer de beurt kan krijgen vergroot je de actieve deelname van de hele groep. Ook iemand die al geweest is kan de beurt opnieuw krijgen.

Keuzehulp

Hulp nodig om een tool te selecteren?