Geen fout antwoord


Geen fout antwoord

Geen fout antwoord

Andere werkvormen om kennis en mening te verzamelen:

Doel: mening peilen

Aantal personen: klassikaal

Tijd: 15 minuten

Omschrijving:
Bedenk één of meer vragen waarop meerdere antwoorden mogelijk zijn. Zet deze vragen klaar in de online tool en vraag deelnemers om deze in de les te
beantwoorden. Bekijk samen de uitkomsten en vraag een aantal deelnemers hun antwoord toe te lichten. Houd in gedachte dat er bij een mening geen goed of fout antwoord is.

De vragen moeten de deelnemer uitdagen hun mening te geven. De formulering van de vragen zou dus bijvoorbeeld kunnen zijn:

  • Wat vind je van…?
  • Wat zou jij doen bij…?
  • Hoe denk je over…?
  • Ben je het eens met…?

Benodigdheden:

  • Online tool om vragen te stellen (bijv. Socrative)

Deze video laat zien hoe Socrative werkt.

Socrative

Socrative is een online tool waarmee je deelnemers vragen kunt laten beantwoorden. Na iedere vraag (of achteraf) kun je de antwoorden tonen.

Contact

Wil je hulp bij het kiezen en toepassen van digitale werkvormen? De didactisch adviseurs van Wateropleidingen helpen je graag! Neem contact op met Mark van Dodeweerd, hij helpt je graag verder.