E-mail aan jezelf


Email aan jezelf

E-mail aan jezelf

Andere werkvormen voor reflecteren:

Doel: reflecteren op het geleerde

Aantal personen: individueel

Tijd: 15 minuten

Omschrijving:
Laat deelnemers in een e-mail schrijven wat ze hebben geleerd. En wat ze anders willen doen in hun werk. Vervolgens laat je hen instellen dat deze e-mail na een bepaalde tijd, bijvoorbeeld drie maanden, wordt verstuurd. Ze worden er dan nog een keer aan herinnerd wat ze hebben geleerd en wat ze anders
zouden willen doen. Vraag een paar deelnemers plenair kort iets te vertellen over wat zij geschreven hebben.

Het belangrijkste bij deze werkvorm is het moment van reflectie, dus het moment dat zij de brief opstellen en kort nabespreken. Het ook daadwerkelijk versturen van de brief is een mooie bonus. De meeste mailprogramma's bieden de optie om e-mail uitgesteld te versturen. Er zijn ook online tools beschikbaar hiervoor, bijvoorbeeld lettertomyfutureself.net.

Contact

Wil je hulp bij het kiezen en toepassen van digitale werkvormen? De didactisch adviseurs van Wateropleidingen helpen je graag! Neem contact op met Mark van Dodeweerd, hij helpt je graag verder.