Prikbord


Prikbord

Prikbord

Andere werkvormen om theorie naar praktijk te vertalen:

Doel: kennis verzamelen / structureren

Aantal personen: groepjes van 3 - 5 deelnemers

Tijd: 15-30 minuten

Omschrijving:
Verdeel de deelnemers in groepjes met breakout rooms. Hier gaan ze over een onderwerp informatie verzamelen door online een prikbord te vullen. Op het
prikbord kun jij vooraf kolommen of vakken maken, bijvoorbeeld om deelnemers voor- en nadelen te laten noteren. Plenair delen de groepjes hun bevindingen en vullen elkaar aan.

Een prikbord kan gevuld worden met zowel tekst- als beeldmateriaal. Dit kan een combinatie zijn van beide of er kan een keus gemaakt worden voor één van de twee opties. Wanneer er voor beeldmateriaal gekozen wordt moeten deze wel voldoende toegelicht/uitgelegd kunnen worden natuurlijk.

Zorg dat de bedoeling van de opdracht duidelijk is, maar geef wel genoeg ruimte voor een creatieve manier van invullen/uitbeelden. Let ook tijdens de opdracht goed op de tijd en de verdeling van de taken binnen de groep. Geef ook de mogelijkheid een screenshot of foto van de collages te maken, dit is leuk en handig voor later.

Bedenk van te voren goed hoe de prikborden gepresenteerd moeten worden. Presenteert één iemand het voor de groep? Geven meerdere deelnemers toelichting? Of wordt het nabesproken in de vorm van een discussie?

Benodigdheden:

  • Online tool voor een digitaal prikbord (bijv. Padlet)
  • Breakout rooms in Zoom

Deze video laat zien hoe je breakout rooms gebruikt in Zoom.

Padlet

Padlet is een online tool waarmee je samen een een prikbord kunt maken.

Contact

Wil je hulp bij het kiezen en toepassen van digitale werkvormen? De didactisch adviseurs van Wateropleidingen helpen je graag! Neem contact op met Mark van Dodeweerd, hij helpt je graag verder.