Digitale Wateropleidingen (DWO)


Volg je een opleiding bij Wateropleidingen? Dan krijg je toegang tot onze online leeromgeving: de Digitale Wateropleidingen (DWO). De DWO helpt je bij je leerproces. Het is een aanvulling op lesdagen. Het  maakt het leren leuker en makkelijker.

schema dwo

Inloggen

Inloggen op de DWO doe je via de portal. Als het goed is heb je inloggegevens per e-mail ontvangen. Zo niet, neem dan contact met ons op.

Goed voorbereid naar de les of een tentamen

Wateropleidingen richt zich op praktijkgericht leren, met als doel om waterprofessionals nieuwe kennis en vaardigheden direct in de praktijk toe te laten passen. Onze lessen, fysiek of digitaal, spelen hier een zeer belangrijke rol in omdat hier de theorie aan de praktijk wordt gekoppeld. Docenten en cursisten delen hun kennis en ervaring met elkaar, en leren van elkaar. Om dit te versterken moedigen we cursisten aan om goed voorbereid naar de les te komen, door de theorie vooraf te bestuderen en eventuele voorbereidende opdrachten te maken. Hierin speelt de DWO een belangrijke rol. Alle benodigde informatie om goed voorbereid naar de les te komen staat hier.

Ook voor de voorbereiding van het tentamen maken cursisten gebruik van de DWO. Hier vinden zij alle lesstof om door te nemen. Hier kunnen zij een oefententamen maken om hun kennis te testen en te oefenen met de vraagstelling.

Vragen?

Heb je vragen over de mogelijkheden van de Digitale WaterOpleidingen? Neem dan contact met ons op.