Docentbegeleiding


Wateropleidingen kan niet zonder docenten. Samen met 250 freelance vakspecialisten zorgen we ervoor dat de kennis,vaardigheden en houding binnen waterorganisaties actualiseert,verbetert en wordt ontwikkeld. Samen tillen we het niveau in onze sector naar een hoger peil.

Onze docenten

Docenten van Wateropleidingen zijn echte vakspecialisten uit de watersector. Ze zijn onder meer werkzaam bij waterschappen, drinkwaterbedrijven, universiteiten, advies- & ingenieursbureaus, onderzoekinstituten en overheden. Hierdoor kunnen zij hun kennis en ervaring delen, theorie toelichten met praktijkvoorbeelden en spreken zij de taal van de praktijk. Wateropleidingen begeleidt hen om hun didactische en communicatie vaardigheden te verbeteren. Hiermee maken we van deze vakspecialisten inspirerende docenten.

Docent van het Jaar
Ieder jaar benoemt Wateropleidingen de Docent van het Jaar, op basis van de door de cursisten ingevulde evaluaties. Cursisten beoordelen de docenten op na iedere cursus of module op hun deskundigheid, presentatie en contact met cursisten.

2019-2020 Hans Tuinder en Liejan Kolsters
2018-2019: Oeds Kuipers
2017-2018: Helle van der Roest
2016-2017: Mario Maessen
2015-2016: Jack Jonk
2014-2015: Gerrie de Boer
2013-2014: Theo Vermolen
2012-2013: Ronald Buskens
2011-2012: Richard Peet
2010-2011: Wouter Jan Fellinga
2009-2010: Henk Adema

Didactische ondersteuning

Wij vinden het niet alleen belangrijk dat onze opleidingen actueel zijn, maar ook de begeleiding van docenten willen we up-to-date houden. Wateropleidingen biedt docenten begeleiding om te groeien als docent. Met verschillende activiteiten helpen we docenten om hun communicatieve en didactische vaardigheden te ontwikkelen. Dit doen we op diverse manieren:

  • De programmamanager van Wateropleidingen neemt een intake gesprek af. Belangrijk tijdens dit gesprek zijn vakspecialisatie en (potentiële) vaardigheden als docent.
  • Er is een informatiepakket voor docenten beschikbaar met bijvoorbeeld informatie over de Digitale Wateropleidingen (DWO), samenwerkingsafspraken met Wateropleidingen, didactische tips en werkvormen. Docenten gebruiken het digitale platform ook om vraagstukken met elkaar te overleggen.
  • We geven advies bij pedagogische en didactische vraagstukken. Denk aan review op lesmaterialen, begeleiding bij het maken van lesplannen en alle overige vragen.
  • We organiseren trainingen speciaal voor docenten: ‘Van Vakspecialist naar Docent’ en ‘Activerend Doceren’. Na deze trainingen weten docenten hoe ze een lesopzet maken, welke werkvorm hier het beste bij past, hoe ze cursisten motiveren of hoe ze omgaan met demotivatie en weerstand. Docenten leren ook omgaan met verschillende leerstijlen van cursisten.
  • We bieden docenten elk jaar verschillende Masterclasses aan. Onderwerpen van de Masterclasses zijn: ‘Docentervaring delen in je regio’, ‘Breng de praktijk in je les’, ‘Docent met talent’, ‘De kunst van het vragen stellen’ en ‘Meer halen uit de DWO’.
  • Docenten worden na een opleiding of training door cursisten geëvalueerd. De evaluatiegegevens bespreken we met de docenten en leggen deze gegevens vast.
  • We bezoeken jaarlijks 25% van onze docenten. We geven video-feedback over doceertechnieken als de docent hierom vraagt.
  • Elk jaar organiseren we de Docentendag. Hoogtepunt van deze dag is de verkiezing ‘Docent van het jaar’.

Meer weten?

Heb je nog vragen of wil je meer weten over doceren bij Wateropleidingen? Neem dan contact op met Mark van Dodeweerd.