Toetsing


Als je een opleiding volgt bij Wateropleidingen sluit je deze waarschijnlijk af met een of meerdere tentamens. Een tentamen kan een groepsopdracht, presentatie, mondeling of schriftelijk (digitaal) tentamen zijn. Deze nemen we af en beoordelen we volgens de examenprocedure uit ons kwaliteitssysteem (ISO 9001). Zo stellen we resultaten op een betrouwbare en objectieve manier vast. Gegarandeerd.

De tentamenprocedure

Voor het tentamen

 • Examencommissie stelt een toetsmatrijs op. De toetsmatrijs stelt het volgende vast: de tijdsduur, aantal vragen en de verhouding tussen kennis-, inzicht- en toepassingsvragen.
 • Aan de hand van leerdoelen en lesstof, stellen vak professionals tentamenvragen op.
 • Didactisch adviseur controleert examenvragen op taal en didactiek en voert ze in de digitale itembank.
 • Tentamen wordt samengesteld op basis van de toetsmatrijs.
 • Examencommissie controleert tentamen op actualiteit, tijdsduur en moeilijkheid.
 • Opleidingscoördinator en didactiek adviseur stellen het tentamen vast.

Tijdens het tentamen

 • Surveillanten nemen het tentamen af en houden toezicht.

Na afloop van het tentamen

 • Twee examinatoren kijken alle tentamens anoniem en onafhankelijk van elkaar na.
 • Resultaten per tentamenvraag van beide examinatoren in cijferspreadsheet verwerken.
 • Opleidingscoördinator houdt grote verschillen in resultaten van examinatoren bij. Zijn er grote afwijkingen? Dan vragen we examinatoren hun beoordeling te herzien.
 • Opleidingscoördinator stelt definitieve cijfers vast.
 • Definitieve cijfers worden binnen 5 weken bekend gemaakt via je persoonlijke digitale leeromgeving.
 • Didactiek adviseur past waar nodig tentamenvragen aan op basis van de toets statistiek.

Wateropleidingen maakt in haar opleidingen en cursussen ook steeds meer gebruik van digitaal toetsen. Deze toetsen kunnen zowel in groepsverband als individueel worden afgenomen.

Examenreglement

pdfAlgemeen Examenreglement WateropleidingenDownload