Toetsing


Als je een opleiding volgt bij Wateropleidingen dan sluit je deze af met één of meerdere examens. Een examen kan uit verschillende vormen bestaan, bijvoorbeeld een examen op papier of digitaal, een opdracht (individueel of in een groep), praktijkexamen of mondeling examen. In het bijzonder examenreglement van de opleiding en op de Digitale Wateropleidingen vind je op welke manier een module wordt getoetst. Deze nemen we af en beoordelen we volgens de examenprocedure uit ons kwaliteitssysteem (ISO 9001). Zo stellen we resultaten op een betrouwbare en objectieve manier vast. Gegarandeerd.

Examenprocedure

Voor het examen:

 • De examencommissie stelt een toetsmatrijs op. In de toetsmatrijs staan de tijdsduur van het examen, het aantal vragen en de verhouding tussen kennis-, inzicht- en toepassingsvragen.
 • Aan de hand van leerdoelen en lesstof, stellen vakprofessionals examenvragen op.
 • Onze didactiek adviseurs controleren de examenvragen op didactiek en taal en zorgen dat deze in de digitale toetsvragendatabase opgenomen worden.
 • Het examen wordt samengesteld op basis van de toetsmatrijs.
 • De examencommissie controleert het examen op actualiteit, tijdsduur en moeilijkheid.
 • De opleidingscoördinator stelt samen met de didactiek adviseur het examen vast.

Tijdens het examen:

 • Het examen wordt afgenomen.
 • Surveillanten houden toezicht op het naleven van de regels bij een digitaal examen of examen op papier. Een praktijkexamen of mondeling examen leg je af bij assessoren, vaak docenten bij Wateropleidingen, die jou beoordelen.

Na het examen:

 • Het gemaakte examen komt binnen bij Wateropleidingen. Digitaal afgenomen examens komen direct in het systeem. Examens op papier worden gedigitaliseerd. Bij praktijkexamens en mondelinge examens wordt door de assessoren een beoordeling geschreven, aan de hand van vooraf vastgestelde beoordelingscriteria.
  • Bij meerkeuzevragen wordt rekening gehouden met de gokscore. Dat is de kans dat je het antwoord op de vraag goed gokt. Bij een vraag met vier antwoordmogelijkheden, heb je een kans van 1 op 4 dat je het antwoord goed gokt. Het programma corrigeert voor deze gokkans.
  • Open vragen worden toegewezen aan twee beoordelaars. Zij kijken anoniem en los van elkaar de open vragen na.
 • Per vraag/onderdeel is er vastgesteld hoeveel punten je maximaal kan behalen. De beoordelaar kent aan de hand van het beoordelingsvoorschrift punten toe.
 • Resultaten van de beoordeling komen samen in het toetssysteem.
 • De opleidingscoördinator controleert de verschillen in resultaten tussen beide examinatoren. Als er grote afwijkingen zijn, dan neemt de coördinator contact op met de examinatoren en volgt er een herbeoordeling.
 • De opleidingscoördinator stelt de definitieve cijfers vast.
 • De definitieve cijfers worden binnen 5 weken bekendgemaakt via de Digitale WaterOpleidingen en per e-mail.
 • Ieder jaar analyseren we de resultaten van alle examens. Waar nodig passen we op basis van deze analyses de toetsvragendatabase aan.

Examenreglement

pdfAlgemeen Examenreglement Wateropleidingen (2022)Download

Digitaal examen

Wil je een afspraak maken voor een digitaal examen? Hoe eerder je een boeking maakt, des te meer keuzes je hebt in de locatie, datum en het tijdstip. In dit stappenplan leggen we uit hoe je een afspraak kunt maken.

pdfStappenplan voor een examen bij LamarkDownload

Veelgestelde vragen