Bestuur aan het woord


Daphne de Koeijer bestuur Wateropleidingen_960x600

Blijven leren is een verrijking van je leven én noodzakelijk om je werk goed te kunnen blijven doen!

Daphne de Koeijer
Manager Stadsbeheer, Gebiedsbeheer Centrum en Delfshaven bij Gemeente Rotterdam

Daphne de Koeijer

Het klimaat verandert. Dagelijks hebben we te maken met nieuwe uitdagingen op het gebied van water: heftige regenbuien, langdurige hitte en droogte, hogere zeespiegels, verzilting, bodemdaling, te hoog of te laag grondwater etc.. De technologische ontwikkelingen en digitalisering verlopen in een hoog tempo. De omgeving verandert, wij veranderen.

Om deze complexe vraagstukken, die vaak overlappen met vele andere vakgebieden, het hoofd te kunnen bieden, is het continue aanvullen van onze (vak)kennis nodig. Blijven leren is een verrijking van je leven én noodzakelijk om je werk goed te kunnen blijven doen! Kennis vergaren, vaardigheden opdoen en ervaringen uitwisselen inspireert en houdt het boeiend. Wateropleidingen biedt vele opleidingen en cursussen op het kennisintensieve vakgebied van water, is divers in het aanbod en actueel. Wat ik heel krachtig vind van Wateropleidingen is dat uitgegaan wordt van het principe: voor en door professionals. Door het delen van kennis en ervaringen uit de praktijk leren we van elkaar en staan we samen sterker voor de verschillende uitdagingen nu én in de toekomst!