Bestuur aan het woord - Dragan Savic


Dragan Savic 960x600

"Voor innovatie op het gebied van water hebben nutsbedrijven professionals nodig die zijn opgeleid in digitale technologie en methoden"

Dragan Savić
CEO KWR Water Research Institute

Dragan Savić

"Schoon drinkwater uit de kraan van de consument. Waterbronnen beschermd tegen vervuiling. Minimalisering van verlies aan water. Dat zijn enkele van de grote prestaties die de Nederlandse waterbedrijven leveren. Het zijn opmerkelijke prestaties als we bedenken hoe dichtbevolkt Nederland is – en ook hoe complex watermanagement is geworden als gevolg van de veranderlijke en onzekere condities waaronder de waterbedrijven opereren.

De belangrijkste ontwikkeling in de watersector is de voortschrijdende introductie en steeds snellere ontwikkeling van digitale technologie en innovatie. Dit schept zowel nieuwe uitdagingen als kansen. Dit vraagt om specialistische opleidingen. Ten eerste om te kunnen profiteren van de extra gegevens die worden verzameld met de vele sensoren. Ten tweede om beter te begrijpen wat we kunnen doen met technologieën als Artificiële Intelligentie en Machine Learning. En tot slot om de onderbouwing te bieden voor besluiten die moeten leiden naar een duurzamere toekomst."